رستوران پنج ستاره GUSTO

رستوران پنج ستاره GUSTO

یکی از بهترین رستورانهای دیدیم می باشد.

کارکنان در کنار غذای بسیار عالی.

به شما پیشنهاد می کنیم حتما این رستوران رو امتحان کنید.