رستوران پنج ستاره GUSTO

کاخ دولما باغچه

یکی از بهترین رستورانهای دیدیم می باشد.

کارکنان در کنار غذای بسیار عالی.

به شما پیشنهاد می کنیم حتما این رستوران رو امتحان کنید.