خط ویژه: 43638- 021

مرکز خرید کوش کوش آداسی

مرکز خرید کوش کوش آداسی
کاله ایچی نیز از دیگر مراکز خرید مشهور در کوش آداسی است که می توانید در محله کاله ایچی به آن راه پیدا کنید. بسیاری از خانواده ها از این مرکز بهره مند می شوند چرا که در آن امکانات رفاهی و تفریحی نیز وجود دارد که خرید را خسته کننده نمی کند . این مرکز برای خرید های شبانه عالی است چرا که شور و اشتیاق توریست ها بیش از هر وقت دیگری در شب است.