آژانس مسافرتی مهر پرواز، رزرواسیون خرید آنلاین بلیط هواپیما، تور و هتل
شما اینجا هستید

اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی

فرودگاه بین المللی امام خمینی اصلی ترین و مهم ترین فرودگاه کشور می باشد که پرواز های بین المللی زیادی از این فرودگاه، انجام می شود.

مهرپرواز با ارائه اطلاعات پرواز های فرودگاه امام به شما کمک می کند تا به راحتی به همه ی اطلاعات پرواز های داخلی و خارجی دسترسی داشته باشید و از طریق شماره پرواز، ساعت و تاریخ پرواز ها را مشاهده نموده، تا بتوانید به راحتی اطلاعات پرواز مورد نظر خود را بدست آورید و بتوانید در ساعت دقیق و بدون استرس به پرواز خود برسید یا به استقبال مسافران خود بروید.

ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ ملاحظات
Azerbaijan Airlines J29006 Baku 1398/11/02 01:25
Turkish Airlines TK875 Istanbul 1398/11/02 03:00
Pegasus Airlines PC513 Istanbul 1398/11/02 04:20
Qatar Airways QR491 Doha 1398/11/02 04:45
AtlasGlobal KK1185 Istanbul 1398/11/02 05:15
Turkish Airlines TK873 Istanbul 1398/11/02 04:45
Mahan Air W55042 Najaf 1398/11/02 06:30
Iran Air IR717 Vienna 1398/11/02 07:20
Mahan Air W55058 Sulaymaniyah 1398/11/02 06:30
Mahan Air W5112 Istanbul 1398/11/02 06:50
Iran Air IR721 Frankfurt 1398/11/02 07:15
B99700 Istanbul 1398/11/02 07:30
Turkish Airlines TK879 Istanbul 1398/11/02 07:40
Mahan Air W5061 Dubai 1398/11/02 08:00
Mahan Air W5116 Istanbul 1398/11/02 09:00
Iran Air IR715 Ankara 1398/11/02 09:30
Emirates Airline EK972/FZ6972 Dubai 1398/11/02 11:05
Mahan Air W5063 Dubai 1398/11/02 11:15
Qatar Airways QR483 Doha 1398/11/02 12:30
Iran Air IR719 Istanbul 1398/11/02 12:25
Mahan Air W55062 Najaf 1398/11/02 12:30
6A112 Yerevan 1398/11/02 13:00
Aeroflot Russian Airlines SU513 Moscow 1398/11/02 13:30
Iraqi Airways IA112 Baghdad 1398/11/02 14:00
Iran Air IR601 Kuwait 1398/11/02 14:30
Taban Airlines HH7233 Tbilisi 1398/11/02 15:00
Iran Air IR658 Dubai 1398/11/02 14:45
Turkish Airlines TK871 Istanbul 1398/11/02 15:05
Qeshm Airlines QB2273 Tbilisi 1398/11/02 16:30
Oman Air WY434 Muscat 1398/11/02 17:05
Mahan Air W5114 Istanbul 1398/11/02 17:10
Mahan Air W5065 Dubai 1398/11/02 18:15
Iran Air IR769 Istanbul 1398/11/02 18:55
Mahan Air W5087 Shenzhen 1398/11/02 20:00
B99702 Istanbul 1398/11/02 19:50
Qeshm Airlines QB2215 Istanbul 1398/11/02 20:00
Mahan Air W51195 Lahore 1398/11/02 21:00
Mahan Air W5077 Shanghai 1398/11/02 21:10
Mahan Air W5051 Bangkok 1398/11/02 21:45
Mahan Air W5083 Kualalumpur 1398/11/02 22:00 Boarding
Salam Air OV544 Muscat 1398/11/02 21:25
Iran Air IR5319 Najaf 1398/11/02 21:30 Check In Gate
China Southern Airlines CZ6026 Urumqi 1398/11/02 22:35 Boarding
Qatar Airways QR499 Doha 1398/11/02 22:50 Check In Gate
ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ ملاحظات
B99701 1398/11/02 00:00
Mahan Air W55057 1398/11/02 00:00
Oman Air WY433 1398/11/02 00:00
Iran Air IR714 1398/11/02 00:00
Mahan Air W55061 1398/11/02 00:00
Mahan Air W5062 1398/11/02 00:00
Mahan Air W5117 1398/11/02 00:00
B99703 1398/11/02 00:00
Iran Air IR716 1398/11/02 00:00
Taban Airlines HH7234 1398/11/02 00:00
Iran Air IR3481 1398/11/02 00:00
Iran Air IR720 1398/11/02 00:00
Iran Air IR718 1398/11/02 00:00
Salam Air OV543 1398/11/02 00:00
Qeshm Airlines QB2272 1398/11/02 00:00
China Southern Airlines CZ6025 1398/11/02 00:00
Qatar Airways QR498 1398/11/02 00:00
Mahan Air W5064 1398/11/02 00:00
Azerbaijan Airlines J29005 Baku 1398/11/02 00:25
Mahan Air W5115 Istanbul 1398/11/02 00:45
Mahan Air W5143 Damascus 1398/11/02 01:40
Turkish Airlines TK874 Istanbul 1398/11/02 00:50
Iran Air IR5318 Najaf 1398/11/02 01:30
Iran Air IR710 London 1398/11/02 02:30
Iran Air IR750 Milan 1398/11/02 00:25
Iran Air IR768 Istanbul 1398/11/02 02:30
AtlasGlobal KK1184 Istanbul 1398/11/02 03:20
Pegasus Airlines PC512 Istanbul 1398/11/02 03:20
B99717 Istanbul 1398/11/02 03:25
Qatar Airways QR8408 Doha 1398/11/02 03:25
Qatar Airways QR490 Doha 1398/11/02 03:35
Qeshm Airlines QB2214 Istanbul 1398/11/02 03:25
Turkish Airlines TK872 Istanbul 1398/11/02 03:50
Mahan Air W5082 Kualalumpur 1398/11/02 03:30
Mahan Air W5076 Shanghai 1398/11/02 05:00
Mahan Air W55099 Baghdad 1398/11/02 05:30
Turkish Airlines TK878 Istanbul 1398/11/02 05:35
Mahan Air W5070 Delhi 1398/11/02 05:20
Emirates Airline EK971 Dubai 1398/11/02 09:40
Mahan Air W55041 Najaf 1398/11/02 10:45
Qatar Airways QR482 Doha 1398/11/02 10:40
Aeroflot Russian Airlines SU512 Moscow 1398/11/02 12:10
6A111 Yerevan 1398/11/02 12:00
Iran Air IR600 Kuwait 1398/11/02 12:45
Iraqi Airways IA111 Baghdad 1398/11/02 13:00
Iran Air IR659 Dubai 1398/11/02 13:15
Turkish Airlines TK870 Istanbul 1398/11/02 14:00
Mahan Air W5060 Dubai 1398/11/02 14:00
Mahan Air W5113 Istanbul 1398/11/02 15:00
B99701 Istanbul 1398/11/02 15:20
Iran Air IR714 Ankara 1398/11/02 16:35
Mahan Air W55061 Najaf 1398/11/02 16:45
Oman Air WY433 Muscat 1398/11/02 16:15
Mahan Air W55057 Sulaymaniyah 1398/11/02 16:10
Mahan Air W5117 Istanbul 1398/11/02 16:50
B99703 Istanbul 1398/11/02 17:15
Mahan Air W5062 Dubai 1398/11/02 16:45
Iran Air IR716 Vienna 1398/11/02 17:30
Iran Air IR3481 Kenarak 1398/11/02 19:10
Iran Air IR718 Istanbul 1398/11/02 20:15
Iran Air IR720 Frankfurt 1398/11/02 20:10
Salam Air OV543 Muscat 1398/11/02 20:40
Qeshm Airlines QB2272 Tbilisi 1398/11/02 21:15
China Southern Airlines CZ6025 Urumqi 1398/11/02 21:15 Passport Inspection
Qatar Airways QR498 Doha 1398/11/02 21:40 Passport Inspection
Taban Airlines HH7234 Tbilisi 1398/11/02 19:00
Mahan Air W5064 Dubai 1398/11/02 23:30