خط ویژه: 43638- 021
بانکوک و پاتایا دو شهر در کشور تایلند می باشد.