021-88507190

ویزای تجاری انگلیس

ویزای تجاری انگلیس

ویزای تجاری

متقاضیانی که قصد انجام امور کاری همچون شرکت در کنگره ها ، نمایشگاه ها و یا جلسات تجاری را دارند باید برای این ویزا اقدام نمایند. داشتن دعوتنامه و رزرو هتل برای اخذ این ویزا از ملزومات بوده اما  متقاضیانی که کسی از دوستان و یا آشنایان او در انگلیس زندگی می کند و برای متقاضی یک دعوتنامه علاوه بر دعوتنامه تجاری ارسال کنند دیگر نیازی به رزرو هتل نمی باشدد.

برگه ثبت نام در نمایشگاه یا کنفرانس برای کسانی که  قصد شرکت در اینگونه محافل در انگلیس را دارند  می تواند به عنوان دعوتنامه تجاری مورد استفاده قرار گیرد.