آژانس مسافرتی مهر پرواز، رزرواسیون خرید آنلاین بلیط هواپیما، تور و هتل

تعطیلات رسمی سفارت فرانسه

یکشنبه 25 دسامبر 2016 (5 دی 1395) : تولد حضرت مسیح( دوشنبه 5 ژوئن 2017 (15 خرداد 1396)قیام 15 خرداد(
Description: - یکشنبه اول ژانویه 2017 (12 دی 1395) : آغاز سال میلادی(Description: - دوشنبه 26 ژوئن 2017 ( 5 تیر 1396) : عید فطر(
Description: -  دو شنبه 20 مارس 2017 (30 اسفند 1395) : سال تحویل(Description: - سه شنبه 27 ژوئن 2017 ( 6 تیر 1396) : عید فطر(
Description: - سه شنبه 21 مارس 2017 (1 فروردین 1396) : عید نوروز(Description: - پنجشنبه 20 ژوئیه 2017 ( 29 تیر 1396) : وفات امام جعفر صادق(
Description: - چهارشنبه 22 مارس 2017 (2 فروردین 1396) : عید نوروز(Description: - یکشنبه اول اکتبر 2017 (9 مهر 1396) : عاشورا – دهم محرم(
Description: - پنجشنبه 23 مارس 2017 (3 فروردین 1396) : عید نوروز(Description: - پنج شنبه 9 نوامبر2017 (18 آبان 1396: اربعین حسینی(
Description: - یکشنبه 2 آوریل 2017 (13 فروردین 1396) : سیزده بدر(Description: - یکشنبه 19 نوامبر 2017 (28 آبان 1396) : شهادت امام رضا (
Description: - دوشنبه اول مه 2017 (11 اردیبهشت 1396) : روز کارگر(Description: - چهارشنبه 6 دسامبر 2017 (15 آذر 1396) : تولد حضرت محمد (
Description: -  دو شنبه 20 مارس 2017 (30 اسفند 1395) : سال تحویل(Description: - دوشنبه 25 دسامبر 2017 ( 4 دی 1396) : تولد حضرت مسیح(
یکشنبه 4 ژوئن 2017 (14 خرداد 1396) : وفات امام خمینی(