مدارک لازم جهت پیکاپ کانادا


ویزای مهاجرتی:
پرینت ایمیل سفارت
پاسپورت امضا شده
دو قطعه عکس ۵*۷ (مهر، تاریخ، آدرس و شماره عکاسی لازم می باشد)
قد و رنگ چشم
تکمیل صفحه ی آخر ایمیل سفارت (ایمیل شخص،آدرس،شماره تلفن)
امضای فرم وکالت نامه


ویزای غیر مهاجرتی:
پاسپورت با امضا
پرینت ایمیل سفارت
فرم وکالت نامه