021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 29 مرداد

قیمت از 20,910,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 3 شهریور

قیمت از 24,540,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 4 شهریور

قیمت از 24,540,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 5 شهریور

قیمت از 31,740,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 10 شهریور

قیمت از 31,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 11 شهریور

قیمت از 30,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 12 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 17 شهریور

قیمت از 30,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 18 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 19 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (8شب) تابستان 1401

قیمت از 31,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب)شهریور 1401

قیمت از 33,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (6شب) تابستان 1401

قیمت از 27,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب)شهریور 1401

قیمت از 29,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (7شب) تابستان 1401

قیمت از 28,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب)شهریور 1401

قیمت از 30,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تور آلانیا تابستان 1401

قیمت از 12,990,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا ویژه تابستان تا پایان شهریور 1401

قیمت از 14,490,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور استانبول (3شب) تابستان 1401

قیمت از 10,550,000 تومان

3 شب

ماهان ایر

تور استانبول (4شب) تابستان 1401

قیمت از 11,850,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور استانبول (5شب) تابستان1401

قیمت از 12,850,000 تومان

5 شب

ماهان ایر

تور استانبول (7شب) تابستان 1401

قیمت از 13,650,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول (6شب) تابستان 1401

قیمت از 13,050,000 تومان

6 شب

ماهان ایر

تور دیدیم تابستان 1401 ( پرواز ایران ایرتور )

قیمت از 21,900,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور

تور ازمیر 29 مرداد

قیمت از 11,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 3 شهریور

قیمت از 14,110,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 5 شهریور

قیمت از 13,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 10 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 12 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 17 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 19 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 29 مرداد

قیمت از 20,060,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 3 شهریور

قیمت از 20,390,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 5 شهریور

قیمت از 19,800,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 10 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 12 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 17 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 19 شهریور

قیمت از 30,160,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی شهریور 1401

قیمت از 19,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم شهریور 1401

قیمت از 23,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 29 مرداد

قیمت از 23,970,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 3 شهریور

قیمت از 25,100,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 5 شهریور

قیمت از 24,390,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 10 شهریور

قیمت از 24,890,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 12 شهریور

قیمت از 24,890,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 17 شهریور

قیمت از 24,660,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 19 شهریور

قیمت از 24,350,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 29 مرداد

قیمت از 14,510,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 3 شهریور

قیمت از 16,190,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 5 شهریور

قیمت از 15,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 10 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 12 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 17 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 19 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور چشمه تابستان 1401

قیمت از 19,695,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا تابستان 1401

قیمت از 17,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا شهریور 1401

قیمت از 23,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم شهریور 1401

قیمت از 19,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم شهریور 1401

قیمت از 20,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم تابستان 1401

قیمت از 17,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم شهریور 1401

قیمت از 23,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی تابستان 1401

قیمت از 17,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی شهریور 1401

قیمت از 19,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (5شب) تابستان 1401

قیمت از 21,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب)شهریور 1401

قیمت از 23,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

دیدنی ترین اماکن تاریخی ازمیر

گردشگری م.مقیمی 28 دی ، 1398 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
اگر شما هم عاشق تاریخ هستید و هر وقت که وارد یکی از اماکن تاریخی دنیا می شوید، احساس شعف می کنید و قلبتان تحت تاثیر شکوه و عظمت تاریخی آن بنا قرار می گیرد، به شما توصیه می کنیم که به هیچ عنوان از کنار اماکن تاریخی ازمیر ساده نگذرید.

دیدنی ترین اماکن تاریخی ازمیر

اگر شما هم عاشق تاریخ هستید و هر وقت که وارد یکی از اماکن تاریخی دنیا می شوید، احساس شعف می کنید و قلبتان تحت تاثیر شکوه و عظمت تاریخی آن بنا قرار می گیرد، به شما توصیه می کنیم که به هیچ عنوان از کنار اماکن تاریخی ازمیر ساده نگذرید. در ادامه می خواهیم به شما دیدنی ترین اماکن تاریخی ازمیر را معرفی کنیم تا بتوانید در تور ازمیر، جدای از گشت و گذار در سواحل زیبا و استفاده از امکانات تفریحی ازمیر، از این اماکن تاریخی و دیدنی هم بازدید داشته باشید و بدین شکل سفر به یادماندنی تری را به مقصد ازمیر تجربه کنید. چراکه ازمیر یک شهر کاملا تاریخی است که رنگ تمدن های مختلفی را به خودش دیده است و از هر کدام از آن ها یک یادگاری دارد. یادگاری هایی که می توان آن ها را در تک تک اماکن تاریخی ازمیر  به چشم دید و با کشف هر کدام از آن ها، سفر به ازمیر را خاطره انگیزتر کرد. 

قلعه کادیفکاله ازمیر

قلعه کادیفکاله را اسکندر مقدونی ساخته است.این قلعه چشم انداز بی نظیری به ازمیر دارد و تقریبا از هر جایی در شهر ازمیر قابل دیدن است. جالب است که بدانید کادیفکاله در زبان ترکیه ای به معنای "مخملی" است و اشاره به دیوارهای قلعه دارد که از دور شبیه به مخمل به نظر می رسند. توصیه ما به شما این است که حتما زمان کافی را به بازدید از قلعه کادیفکاله در تور ازمیر اختصاص دهید و حتما رد تاریخ را در این قلعه زیبا و دیدنی جستجو کنید.

قلعه کادیفکاله ازمیر

آگورا ازمیر

درست در لبه تپه کادیفکاله، یک بنای تاریخی دیگر وجود دارد که با نام آگورا ازمیر شناخته می شود و زمانی بازار شهر رومی ها در ازمیر بوده است. جالب است که بدانید هنوز که هنوزه مجسمه های رومی خدایان باستانی در این آگورا دیده می شود و به همین دلیل هم هست که هر کسی با بازدید از آگورا ازمیر خیال می کند که به دنیای گذشته ها پا گذاشته است. نکته جالب دیگر اینکه هنوز حفاری ها در آگورا ازمیر به پایان نرسیده است و هنوز که هنوزه باستان شناسان در حال کشف حقایق تاریخی درباره آگورا ازمیر هستند. از آن هم جالب تر اینکه یک بخش از آگورا به محل برگزاری کنسرت ها و نمایشگاه ها اختصاص داده شده است و برنامه های جالبی در آن اجرا می شود.

آگورا ازمیر

موزه باستان شناسی ازمیر

اگر دلتان می خواهد که یک کلکسیون جامع و جذاب تاریخی را از نزدیک ببینید که به دوران رومیان و حتی قبل تر از آن ها اختصاص دارند، باید از موزه باستان شناسی ازمیر دیدن کنید. در این موزه ظرف و ظروف، سرامیک ها و کوزه هایی پیدا می شود که قدمت بسیار زیادی دارند و یکی از یکی جالب تر هستند. علاوه بر این ها، در موزه باستان شناسی ازمیر یک سری ستون های باستانی هم نگهداری می شود که با بازدید از آن ها می توانید تصور کنید که یک پرنس یا پرنسس واقعی هستید که از سال ها قبل به دنیای امروز آمده اید و در حال عبور از میان ستون های کاخ شخصیتان در ازمیر هستید! البته این را هم بگوییم که برای داشتن چنین تصور جالبی نیاز به قوه تخیل قوی دارید که شاید هر کسی نداشته باشد!
آسانسور تاریخی ازمیر
شاید آسانسور تاریخی ازمیر مثل دیگر موارد این لیست باستانی نباشد، اما به هر حال با داشتن قدمتی بیش از صد سال، به عنوان یکی از مهمترین اماکن تاریخی ازمیر شناخته می شود و ارزش تاریخی بسیار بالایی دارد. در حقیقت این آسانسور تاریخی که در منطقه کاراتاش ازمیر واقع شده است، در سال 1907 میلادی ساخته شده است و به عنوان یکی از جالب ترین جاذبه های گردشگری ازمیر ارزش بازدید را دارد. جالب است که بدانید آسانسور تاریخی ازمیر را به این خاطر ساخته اند تا مردم ازمیر مجبور نشوند که 155 پله موجود بین خیابان متهات پاشا و خیابان خلیل رفعت پاشا را با پای پیاده طی کنند و عبور از این مسیر برایشان راحت تر شود. برای رزرو تور ازمیر نوروز 99 می توانید با همکاران ما در آژانس مسافرتی مهر پرواز تماس بگیرید.

آسانسور تاریخی ازمیر

مقالات پربازدید