021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 5 خرداد

قیمت از 12,960,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 6 خرداد

قیمت از 11,460,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 7 خرداد

قیمت از 11,460,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 12 خرداد

قیمت از 15,650,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 14 خرداد

قیمت از 15,650,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 13 خرداد

قیمت از 15,650,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا ویژه بهار تا پایان خرداد 1401

قیمت از 12,490,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور بلغارستان(وارنا) 26 خرداد

قیمت از 17,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بلغارستان(وارنا) 2تیر

قیمت از 18,495,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی کوالالامپور و لنکاوی

قیمت از 26,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی کوالالامپور و لنکاوی

قیمت از 26,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی کوالالامپور سنگاپور

قیمت از 29,310,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور کوالالامپور

قیمت از 22,120,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 7,550,000 تومان

3 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 8,150,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 9,650,000 تومان

5 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 10,150,000 تومان

6 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 11,150,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بدروم 5 خرداد

قیمت از 9,900,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور

تور دیدیم بهار 1401 ( پرواز ایران ایرتور )

قیمت از 9,900,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور

تور ازمیر 12 خرداد

قیمت از 12,380,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 19 خرداد

قیمت از 10,380,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 26 خرداد

قیمت از 10,880,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی کوش آداسی + ازمیر 5 خرداد

قیمت از 11,295,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 5 خرداد

قیمت از 10,900,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 12 خرداد

قیمت از 12,210,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 12 خرداد

قیمت از 14,080,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 5 خرداد

قیمت از 10,990,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 19 خرداد

قیمت از 12,080,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 26 خرداد

قیمت از 12,580,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور گرجستان(تفلیس 3 شب) بهار1401

قیمت از 7,340,000 تومان

3 شب

قشم ایر

تور گرجستان(تفلیس 4 شب) بهار1401

قیمت از 7,940,000 تومان

4 شب

قشم ایر

تور گرجستان(تفلیس 5 شب) بهار1401

قیمت از 8,540,000 تومان

5 شب

قشم ایر

لحظه آخری
تور مارماریس 6 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 12و13و14 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 12و13و14 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 19و20و21خرداد

قیمت از 17,300,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 19و20و21خرداد

قیمت از 17,300,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 12و13و14 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 19و20و21خرداد

قیمت از 17,300,000 تومان

6 شب

معراج

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ازمیر 12 خرداد

قیمت از 12,830,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور چشمه بهار 1401

قیمت از 12,695,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا بهار 1401

قیمت از 12,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول + کوش آداسی (ترکیش)بهار 1401

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم بهار 1401

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم بهار1401

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم بهار 1401

قیمت از 13,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی بهار 1401

قیمت از 11,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول بدروم بهار 1401

قیمت از 12,750,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 14,600,000 تومان

8 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 12,600,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 13,600,000 تومان

7 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 11,490,000 تومان

5 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر مارماریس بهار 1401

قیمت از 12,790,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 28,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 25,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 25,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 24,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب و 4 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 18,990,000 تومان

3 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب و 4 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 18,990,000 تومان

3 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب و 4 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 17,990,000 تومان

3 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 20,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 20,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 19,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

جاهای دیدنی مالدیو در ماله

گردشگری م.مقیمی 20 مهر ، 1400 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
جاهای دیدنی مالدیو در ماله بسیار متنوع هستند. ماله نام یک جزیره زیبا در مالدیو است که پایتخت این کشور است. در ادامه به جاهای دیدنی مالدیو در شهر ماله می پردازیم.

جاهای دیدنی مالدیو را بشناسید

وقتی که شما با هواپیما به مقصد مالدیو پرواز می کنید، وارد فرودگاهی به نام فرودگاه ماله می شوید. ماله نام یک جزیره زیبا در مالدیو است که به عنوان پایتخت این کشور شناخته می شود. جزیره ماله یکی از جزایر و جاهای دیدنی مالدیو است که همه توریست ها از مبدا آن راهی جزیره و هتل مورد نظرشان در مالدیو می شوند، خودش هم هتل های متعدد و جاذبه های گردشگری متعددی دارد. اگر احیانا می خواهید در یکی از هتل های ماله اقامت کنید یا دوست دارید که حداقل یک روز را در سفر به مالدیو به تفریح در ماله اختصاص دهید، حتما این مطلب را مطالعه کنید تا با بهترین جاهای دیدنی ماله در مالدیو آشنا شوید.

جاهای دیدنی ماله در مالدیو

میدان جمهوری ماله در مالدیو


میدان جمهوری ماله میدان اصلی این شهر است. این میدان جایی است که بیشتر رویدادهای مهم شهر و بیشتر فستیوال ها و جشنواره های ماله در آن برگزار می شوند. در نتیجه بهتر است که حتما به این میدان زیبا در ماله مالدیو سر بزنید تا اولا بیشتر با مردم ماله در ارتباط باشید و بیشتر با آن ها آشنا شوید. دوما ببینید که در روزی که شما در ماله اقامت دارید، در این میدان چه خبر است و آیا جشنواره یا رویداد خاصی در آن در حال برگزاری هست یا خیر.

میدان جمهوری ماله در مالدیو

پارک سلطان و موزه ملی ماله در مالدیو

سلطان نام پارک بسیار زیبا و جذابی در ماله است که هیچ کم و کاستی ندارد. این پارک با برکه های زیبا، گل آرای های شگفت انگیز، درختان سرسبز و مسیرهای پیاده روی جالبی که دارد، به یکی از بهترین جاذبه های توریستی ماله در مالدیو تبدیل شده است. مخصوصا که یک ساختمان بسیار زیبای سفید رنگ به نام موزه ملی مالدیو در محوطه این پارک قرار گرفته است که خودش به تنهایی یکی از مهمترین جاهای دیدنی ماله در مالدیو است. این موزه ای که در موردش صحبت می کنیم، دیدنی های بسیاری را در خود جای داده است و شما می توانید در هر روزی از هفته از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر از آن بازدید داشته باشید.

بازار ماهی فروش های ماله در مالدیو

بازار ماهی فروش های ماله در مالدیو علاوه بر اینکه بهترین و تازه ترین ماهی ها را برای فروش دارد، حال و هوای بسیار خاصی هم دارد. این بازار جایی است که شما می توانید با گفت و گو با فروشنده هایش بیشتر با فرهنگ محلی مردم ماله آشناشوید. این بازار که کمی هم شلوغ و درهم برهم است، همه روزه از ساعت 12 ظهر باز می شود و معمولا تا نیمه شب باز است. اگر شما هم اهل غذاهای دریایی هستید و اتفاقا دوست دارید که در مالدیو یک غذای دریایی تازه نوش جان کنید، حتما باید از بازار ماهی فروش های ماله در مالدیو دیدن کنید.

بازار ماله در مالدیو

بازار ماله که در بخش شمالی شهر زیبای ماله در مالدیو قرار گرفته است، بهترین بازار ماله برای خرید مواد غذایی تازه است. به شما توصیه می کنیم که حتی در اگر در یک هتل در ماله اقامت می کنید و اصلا امکان طبخ غذا در ماله را ندارید و در نتیجه اصلا به مواد اولیه غذایی نیاز ندارید، باز هم به بازار ماله بروید. چراکه اولا می توانید در این بازار سنتی در ماله مالدیو میوه های خوشمزه ای خریداری کنید و نوش جان کنید و دوما اینکه می توانید سوغاتی های سنتی خوبی را از آن خریداری کنید.

سواحل ماله در مالدیو

حتما در زمان اقامت در ماله به اندازه کافی برای تفریح در سواحل ماله و قایق سواری در دریای اطراف ماله وقت بگذارید. یادتان باشد که تفریحات ساحلی و همین طور قایق سواری و گشت و گذار در جزایر اطراف ماله، جزء بهترین تفریحاتی هستند که می توانید در سفر به ماله مالدیو تجربه کنید. شما می توانید در زمان اقامت در ماله با قایق ها و کشتی های ماله به جزیره های اطراف بروید، با کشتی به تماشای وال ها و کوسه های اطراف ماله بروید و حتی تفریحات جالبی مثل غواصی و اسنورکلینگ را تجربه کنید.

از آنجایی که ماله به باغ های مرجانی زیر دریاییش معروف است، می توانیم به جرئت بگوییم که غواصی خاص ترین و بهترین تفریح جزیره ماله در مالدیو است. شما می توانید برای رزرو تور مالدیو ارزان با همکاران ما در آژانس مسافرتی مهرپرواز تماس بگیرید.


درباره مالدیو بیشتر بخوانید:

کدام جزیره در مالدیو را برای اقامت انتخاب کنیم

بهترین زمان سفر به مالدیو

ایده هایی برای تفریح ارزان در مالدیو

مقالات پربازدید