021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 5 خرداد

قیمت از 12,960,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 6 خرداد

قیمت از 11,460,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 7 خرداد

قیمت از 11,460,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 12 خرداد

قیمت از 15,650,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 14 خرداد

قیمت از 15,650,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 13 خرداد

قیمت از 15,650,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا ویژه بهار تا پایان خرداد 1401

قیمت از 12,490,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور بلغارستان(وارنا) 26 خرداد

قیمت از 17,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بلغارستان(وارنا) 2تیر

قیمت از 18,495,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی کوالالامپور و لنکاوی

قیمت از 26,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی کوالالامپور و لنکاوی

قیمت از 26,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی کوالالامپور سنگاپور

قیمت از 29,310,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور کوالالامپور

قیمت از 22,120,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 7,550,000 تومان

3 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 8,150,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 9,650,000 تومان

5 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 10,150,000 تومان

6 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 11,150,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بدروم 5 خرداد

قیمت از 9,900,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور

تور دیدیم بهار 1401 ( پرواز ایران ایرتور )

قیمت از 9,900,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور

تور ازمیر 12 خرداد

قیمت از 12,380,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 19 خرداد

قیمت از 10,380,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 26 خرداد

قیمت از 10,880,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی کوش آداسی + ازمیر 5 خرداد

قیمت از 11,295,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 5 خرداد

قیمت از 10,900,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 12 خرداد

قیمت از 12,210,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 12 خرداد

قیمت از 14,080,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 5 خرداد

قیمت از 10,990,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 19 خرداد

قیمت از 12,080,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 26 خرداد

قیمت از 12,580,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور گرجستان(تفلیس 3 شب) بهار1401

قیمت از 7,340,000 تومان

3 شب

قشم ایر

تور گرجستان(تفلیس 4 شب) بهار1401

قیمت از 7,940,000 تومان

4 شب

قشم ایر

تور گرجستان(تفلیس 5 شب) بهار1401

قیمت از 8,540,000 تومان

5 شب

قشم ایر

لحظه آخری
تور مارماریس 6 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 12و13و14 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 12و13و14 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 19و20و21خرداد

قیمت از 17,300,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 19و20و21خرداد

قیمت از 17,300,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 12و13و14 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 19و20و21خرداد

قیمت از 17,300,000 تومان

6 شب

معراج

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ازمیر 12 خرداد

قیمت از 12,830,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور چشمه بهار 1401

قیمت از 12,695,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا بهار 1401

قیمت از 12,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول + کوش آداسی (ترکیش)بهار 1401

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم بهار 1401

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم بهار1401

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم بهار 1401

قیمت از 13,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی بهار 1401

قیمت از 11,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول بدروم بهار 1401

قیمت از 12,750,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 14,600,000 تومان

8 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 12,600,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 13,600,000 تومان

7 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 11,490,000 تومان

5 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر مارماریس بهار 1401

قیمت از 12,790,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 28,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 25,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 25,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 24,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب و 4 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 18,990,000 تومان

3 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب و 4 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 18,990,000 تومان

3 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب و 4 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 17,990,000 تومان

3 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 20,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 20,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 19,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

بهترین کشورهای آسیایی برای سفر پاییزی

گردشگری م.مقیمی 22 مهر ، 1400 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
بهترین کشورهای آسیایی برای سفر پاییزی را در این مطلب معرفی می کنیم و به شما می گوییم که کدام کشورهای آسیایی در فصل پاییز حال و هوای بهتری دارند.

در فصل پاییز به کدام کشور آسیایی سفر کنیم؟

پاییز با طبیعت رنگارنگش و هوای دلچسبش زمان ایده آلی برای سفر است. البته به شرطی که شما مقصد گردشگری مناسبی را برای سفر پاییزی انتخاب کنید. ما امروز می خواهیم بهترین کشورهای آسیایی برای سفر پاییزی را به شما معرفی کنیم و به شما بگوییم که کدام کشورهای آسیایی در فصل پاییز حال و هوای بهتری دارند.

بهترین کشورهای آسیایی برای سفر پاییزی کدامند؟

در ادامه لیستی از بهترین کشورهای آسیایی برای سفر پاییزی را بررسی می کنیم.

مالدیو

مالدیو یکی از بهترین کشورهای آسیایی برای سفر پاییزی است. اگر دلتان می خواهد که بعد از گذراندن نیمی از سال، آرامش وجودتان را زیاد کنید و با حال خوب نیمه باقی مانده از سال را سپری کنید، بهتر است که با تور مالدیو سفری به مالدیو داشته باشید.

مالدیو_ مهر

امارات متحده عربی

شهرهای امارات متحده عربی از جمله دبی در فصل پاییز آب و هوای بسیار مطبوعی دارند و در آن ها خبری از گرمای شدید تابستانی نیست. در نتیجه مشخص است که چرا دبی و دیگر شهرهای امارات را جزء بهترین مقاصد گردشگری آسیا برای سفر پاییزی می دانند. اگر می خواهید که یک سفر پاییزی جذاب با یک دنیا تجربه تازه داشته باشید، ما به شما سفر به دبی در فصل پاییز با تور دبی ارزان را پیشنهاد می کنیم.

امارات متحده عربی

نپال

نپال که سفر به آن مساوی با آشنایی با یک فرهنگ بسیار جالب، امتحان کردن غذاهای خوشمزه، تجربه ماجراجویی های جذاب و دیدن حیات وحش فوق العاده است، یکی دیگر از بهترین کشورهای آسیایی برای سفر پاییزی است. مخصوصا اینکه هوای نپال در فصل پاییز بسیار دلچسب است و در نتیجه این فصل زمان ایده آلی برای سفر به نپال محسوب می شود.

اندونزی

بالی جزیره زیبایی در اندونزی است که سفر پاییزی به آن با هیچ تجربه جذاب دیگری قابل مقایسه نیست. مطمئن باشید که اگر شما هم در فصل پاییز به بالی اندونزی سفر کنید، شیفته این جزیره می شوید و یک تکه بزرگ از قلبتان را به این جزیره شگفت انگیز اختصاص می دهید. این جزیره که سواحل و طبیعت زیبایی دارد، یک مقصد گردشگری بی نظیر برای ماجراجویی است و اتفاقا فصل پاییز نیز زمان ایده آلی برای سفر به آن محسوب می شود.

کامبوج

اگر می خواهید که به کشوری سفر کنید که بتوانید تمامی دغدغه های ذهنتان را برای یک هفته فراموش کنید و ذهنتان را مملوء از آرامش کنید، ما به شما سفر پاییزی به کامبوج را پیشنهاد می کنیم. این کشور که پر از شگفتی تاریخی است و طبیعت بی نظیری دارد، یکی از بهترین کشورهای آسیایی برای سفر پاییزی است.

ژاپن

ژاپن با طبیعت بی نظیرش که در فصل پاییز از همیشه زیباتر می شود، کشوری است که هر کسی در فصل پاییز از آن دیدن می کند، شیفته اش می شود. شکل و شمایل ژاپن با هر کشور دیگری در دنیا متفاوت است و زیبایی در هر گوشه از آن به چشم می خورد. این کشور علاوه بر اینکه طبیعت بسیار خاصی دارد، کشور کاملا پیشرفته ای است و از هر نظر سفر به آن می تواند تجربه خاصی باشد. 

ژاپن_مهر

تایلند

هر کدام از شهرهای توریستی تایلند به نوعی مقاصد گردشگری جذابی هستند. چه شما به دنبال تفریحات شبانه باشید، چه به دنبال یک جزیره آرام برای ریلکس کردن باشید، چه دلتان بخواهد از معابد خاص دیدن کنید و چه به دنبال خرید باشید، در هر صورت تایلند که به سرزمین لبخندها معروف است، شما را شگفت زده می کند. مخصوصا اگر در فصل پاییز به تایلند سفر کنید، مطمئنا شیفته جای جای این کشور می شوید. شما می توانید قیمت تور تایلند در مهرپرواز را نیز بررسی کنید.

هنگ کنگ

هنگ کنگ یک مقصد گرشدگری زیباست. جذابیت هنگ کنگ به این است که هم مدرنیته در آن به خوبی دیده می شود و هم اینکه سنت های قدیمی در آن جایگاه خاص خودشان را دارند. هنگ کنگ که سکوت و خاموشی در آن معنایی ندارند، در هر زمانی از شبانه روز برای تفریح شرایط بی نظیری دارد. اگر شما هم می خواهید در فصل پاییز به یک مقصد گردشگری مدرن با آب و هوای خوب و مطبوع سفر کنید، بهتر است که شرایط سفر به هنگ کنگ را نیز بسنجید و به چشم یک گزینه خوب برای سفر پاییزی به آن نگاه کنید.

هنگ کنگ_مهر

سخن پایانی

راستی اگر شما بخواهید در فصل پاییز به یک کشور آسیایی سفر کنید، انتخابتان کدام کشور است؟ شما سفر به کدام مقصد گردشگری این لیست را در فصل پاییز ترجیح می دهید؟ برای رزرو تور خارجی ارزان و پاییزی می توانید با همکاران ما در آژانس هواپیمایی مهرپرواز تماس بگیرید.


درباره سفر به کشورهای آسیایی بیشتر بخوانید:

شگفت انگیز ترین شهرهای آسیایی

حقایق جالب درباره سریلانکا

کدام شهرهای تایلند برای سفر خانوادگی مناسب تر هستند؟

مقالات پربازدید