021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 5 خرداد

قیمت از 12,960,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 6 خرداد

قیمت از 11,460,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 7 خرداد

قیمت از 11,460,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 12 خرداد

قیمت از 15,650,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 14 خرداد

قیمت از 15,650,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 13 خرداد

قیمت از 15,650,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا ویژه بهار تا پایان خرداد 1401

قیمت از 12,490,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور بلغارستان(وارنا) 26 خرداد

قیمت از 17,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بلغارستان(وارنا) 2تیر

قیمت از 18,495,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی کوالالامپور و لنکاوی

قیمت از 26,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی کوالالامپور و لنکاوی

قیمت از 26,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی کوالالامپور سنگاپور

قیمت از 29,310,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور کوالالامپور

قیمت از 22,120,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 7,550,000 تومان

3 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 8,150,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 9,650,000 تومان

5 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 10,150,000 تومان

6 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 11,150,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بدروم 5 خرداد

قیمت از 9,900,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور

تور دیدیم بهار 1401 ( پرواز ایران ایرتور )

قیمت از 9,900,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور

تور ازمیر 12 خرداد

قیمت از 12,380,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 19 خرداد

قیمت از 10,380,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 26 خرداد

قیمت از 10,880,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی کوش آداسی + ازمیر 5 خرداد

قیمت از 11,295,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 5 خرداد

قیمت از 10,900,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 12 خرداد

قیمت از 12,210,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 12 خرداد

قیمت از 14,080,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 5 خرداد

قیمت از 10,990,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 19 خرداد

قیمت از 12,080,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 26 خرداد

قیمت از 12,580,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور گرجستان(تفلیس 3 شب) بهار1401

قیمت از 7,340,000 تومان

3 شب

قشم ایر

تور گرجستان(تفلیس 4 شب) بهار1401

قیمت از 7,940,000 تومان

4 شب

قشم ایر

تور گرجستان(تفلیس 5 شب) بهار1401

قیمت از 8,540,000 تومان

5 شب

قشم ایر

لحظه آخری
تور مارماریس 6 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 12و13و14 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 12و13و14 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 19و20و21خرداد

قیمت از 17,300,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 19و20و21خرداد

قیمت از 17,300,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 12و13و14 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 19و20و21خرداد

قیمت از 17,300,000 تومان

6 شب

معراج

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ازمیر 12 خرداد

قیمت از 12,830,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور چشمه بهار 1401

قیمت از 12,695,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا بهار 1401

قیمت از 12,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول + کوش آداسی (ترکیش)بهار 1401

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم بهار 1401

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم بهار1401

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم بهار 1401

قیمت از 13,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی بهار 1401

قیمت از 11,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول بدروم بهار 1401

قیمت از 12,750,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 14,600,000 تومان

8 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 12,600,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 13,600,000 تومان

7 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 11,490,000 تومان

5 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر مارماریس بهار 1401

قیمت از 12,790,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 28,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 25,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 25,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 24,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب و 4 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 18,990,000 تومان

3 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب و 4 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 18,990,000 تومان

3 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب و 4 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 17,990,000 تومان

3 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 20,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 20,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 19,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

راهنمای سفر بهاری به تفلیس گرجستان

راهنمای سفر م.مقیمی 06 دی ، 1400 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
تفلیس گرجستان برای سفر در بهار و نوروز به معنای واقعی کلمه شگفت انگیز است. با ما همراه باشید و راهنمای سفر بهاری به تفلیس گرجستان را مطالعه کنید.

راهنمای سفر در فصل بهار به تفلیس گرجستان

بهارها در تفلیس گرجستان به معنای واقعی کلمه شگفت انگیز هستند. اگر شما هم برنامه این را دارید که عید نوروز امسال را در تفلیس گرجستان سپری کنید، با ما همراه باشید و این راهنمای سفر بهاری به تفلیس گرجستان را مطالعه کنید. در ادامه نکاتی را درباره سفر به گرجستان در فصل بهار خدمتتان عرض می کنیم که مطمئنا برای سفرتان به گرجستان در این فصل راهگشا هستند. با ما همراه باشید.

راهنمای سفر بهاری تفلیس گرجستان

فصل بهار در تفلیس گرجستان از چه زمانی شروع می شود؟

از اواسط اسفند به بعد، کم کم هوای بهاری در تفلیس احساس می شود. در نتیجه اگر شما برای عید نوروز به تفلیس گرجستان سفر کنید، می توانید از هوای بهاری و مطبوع این شهر لذت ببرید. البته مشخص است که هوای تفلیس تا اواسط اردیبهشت آنقدرها گرم نمی شود و در نتیجه در ایام نوروز هنوز خنکی هوا احساس می شود. اما از اواخر اردیبهشت به بعد، دمای هوای تفلیس گرجستان به وضوح گرمتر می شود و کم کم باران های تفلیس نیز بیشتر می شوند و در نتیجه از این زمان به بعد طبیعت گرجستان از همیشه سرسبزتر می شود.

هوای تفلیس گرجستان در فصل بهار به چه صورت است؟

تفلیس گرجستان از آن شهرهایی است که زمستان های سرد و تابستان های بسیار گرمی را تجربه می کند و در نتیجه بهارهایش بسیار مطبوع هستند و در آن ها نه خبری از سرمای زمستان و نه خبری از گرمای تابستان است. در فصل بهار می توانید انتظار این را داشته باشید که دمای هوای تفلیس در طول روز بین 11 تا 23 درجه سانتیگراد متغیر باشد. البته مسلم است که شب های بهاری در تفلیس به نسبت روزها کمی خنک تر هستند و شما باید انتظار یک افت دما را در طول شب داشته باشید. نکته دیگری که باید درباره آب و هوای تفلیس در فصل بهار بدانید، این است که هوای این شهر در این فصل کمی پیشبینی ناپذیر است و حتما باید این را گوشه ذهنتان داشته باشید.

هوای تفلیس گرجستان در فصل بهار به چه صورت است

چه وسایلی را برای سفر بهاری به تفلیس گرجستان در چمدان قرار دهیم؟

از آنجایی که احتمالش هست که در فصل بهار در تفلیس باران ببارد، بهتر است که یک چتر مسافرتی در چمدانتان داشته باشید و اگر برایتان ممکن بود، یک کت بارانی نازک هم در چمدانتان قرار دهید. اگر قرار است که داخل خود شهر تفلیس اقامت کنید، در فصل بهار به کفش های ضد آب نیازی پیدا نمی کنید. اما اگر قرار است که در پارک های ملی یا کوهستان های اطراف تفلیس طبیعت گردی یا کوهنوردی کنید، ایده بدی نیست که یک کفش ضد آب نیز برای سفر بهاری به گرجستان همراهتان داشته باشید.

چه لباس هایی برای سفر بهاری به تفلیس گرجستان مناسب هستند؟

شما می توانید لباس هایی مثل شلوار جین و ژاکت یا تیشرت آستین بلند را برای سفر بهاری به تفلیس در چمدانتان قرار دهید. البته این را هم بگوییم که در طول روزهای بهاری تفلیس، هوا گرم می شود. در نتیجه بهتر است که زیر ژاکت یا لباس آستین بلندتان یک لباس نازک هم تنتان کنید تا هر وقت لازم شد، آن ژاکت، سوییشرت یا لباس آستین بلند را در بیاورید. در کل به شما توصیه می کنیم که پیشبینی دمای هوای تفلیس را در طول آن هفته ای که قرار است در تفلیس اقامت داشته باشید، مطالعه کنید و نسبت به آن لباس هایتان را برای سفر بهاری به تفلیس انتخاب کنید. چراکه ممکن است در زمان اقامت بهاری شما در تفلیس، هوای این شهر خنک تر یا گرمتر باشد و نیاز به لباس های دیگری پیدا کنید.

چه لباس هایی برای سفر بهاری به تفلیس گرجستان مناسب هستند

سفر بهاری به تفلیس گرجستان چه مزایا و معایبی دارد؟

خوبی سفر بهاری به تفلیس این است که اولا تعداد توریستان در این فصل در تفلیس کمتر است، قیمت ها مناسب تر هستند و تعداد و تنوع تورها و هتل ها نیز بیشتر است. یک مزیت دیگری که سفر بهاری به تفلیس دارد، این است که شما می توایند از طبیعت زیبای این شهر در این فصل استفاده کنید و تفریحاتی مثل طبیعت گردی را تجربه کنید. ضمنا می توانید در جشن های جالب بهاری تفلیس گرجستان شرکت کنید و در کل سفر خوب و به یادماندنی را به مقصد تفلیس تجربه کنید. از معایب سفر بهاری به تفلیس نیز می توان به این مساله اشاره کرد که هوای تفلیس در فصل بهار متغیر است و این باعث می شود که بستن چمدان برای سفر بهاری به تفلیس کمی چالش برانگیزتر باشد. این را هم بگوییم که بارش باران در ماه می یعنی از اواسط اردیبهشت تا اواسط خرداد به نسبت زیاد است و این مورد هم یکی از معایب سفر به تفلیس در ماه می محسوب می شود.

سفر بهاری به تفلیس گرجستان چه مزایا و معایبی دارد

برای رزرو تور گرجستان نوروز 1401 و همچنین تور ارزان گرجستان در سایر ایام سال می توانید با همکاران ما در آژانس مسافرتی مهرپرواز تماس بگیرید.


درباره گرجستان بیشتر بخوانید:

هزینه سفر به گرجستان

اپلیکیشن های سفر به گرجستان

فاصله ایران تا گرجستان زمینی

مقالات پربازدید