خط ویژه: 43638- 021

تعرفه های کانادا

هزینه خدماتنوع ویزاشهرنوع خدمات
195.000 تومان + 61 لیرمهاجرتی / غیرقانونیآنکاراپیکاپ ویزا
530.000 تومانغیرقانونیابوظبی
430.000 تومانغیرقانونیدبی
410 دلار کاناداتوریستی-ثبت نام ویزای کانادا