021-88507190

تور آنتالیا( 8 مرداد ) پرواز فری برد

این تور منقضی شده است.

هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته
قیمت 1 تخته
کودک 6تا12 سال
کودک 2تا6 سال
قیمت نوزاد
توضیحات
7,830,000 تومان
9,840,000 تومان
6,830,000 تومان
6,990,000 تومان
990,000 تومان
---
9,380,000 تومان
11,920,000 تومان
7,750,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
---
10,720,000 تومان
13,030,000 تومان
8,410,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
---
11,440,000 تومان
15,140,000 تومان
8,900,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
---
11,820,000 تومان
16,160,000 تومان
9,100,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
---
12,850,000 تومان
17,420,000 تومان
9,600,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
park room
13,310,000 تومان
18,930,000 تومان
9,870,000 تومان
6,990,000 تومان
990,000 تومان
---
13,800,000 تومان
19,030,000 تومان
10,100,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
---
14,090,000 تومان
19,560,000 تومان
10,260,000 تومان
6,990,000 تومان
990,000 تومان
---
14,430,000 تومان
21,820,000 تومان
10,390,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
---
14,580,000 تومان
21,100,000 تومان
10,510,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
anex room
14,760,000 تومان
21,460,000 تومان
10,600,000 تومان
6,990,000 تومان
990,000 تومان
---
14,810,000 تومان
23,430,000 تومان
10,510,000 تومان
6,990,000 تومان
990,000 تومان
---
15,620,000 تومان
20,360,000 تومان
10,960,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
---
15,700,000 تومان
22,760,000 تومان
10,990,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
---
15,870,000 تومان
20,790,000 تومان
11,030,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
belek
16,220,000 تومان
24,310,000 تومان
11,210,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
---
16,240,000 تومان
24,210,000 تومان
11,260,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
---
16,760,000 تومان
24,540,000 تومان
11,590,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
---
16,960,000 تومان
22,210,000 تومان
11,800,000 تومان
6,990,000 تومان
990,000 تومان
---
17,300,000 تومان
23,820,000 تومان
11,870,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
---
17,330,000 تومان
22,940,000 تومان
11,810,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
---
17,410,000 تومان
26,460,000 تومان
11,790,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
---
17,820,000 تومان
23,670,000 تومان
12,050,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
---
17,870,000 تومان
23,670,000 تومان
12,080,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
---
18,710,000 تومان
31,010,000 تومان
12,550,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
belek
19,060,000 تومان
30,600,000 تومان
12,670,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
---
20,410,000 تومان
34,530,000 تومان
13,340,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
belek
21,340,000 تومان
30,310,000 تومان
13,870,000 تومان
990,000 تومان
9,990,000 تومان
---
21,670,000 تومان
37,070,000 تومان
13,980,000 تومان
6,990,000 تومان
990,000 تومان
---
21,670,000 تومان
33,800,000 تومان
14,150,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
---
23,120,000 تومان
31,630,000 تومان
14,700,000 تومان
6,990,000 تومان
990,000 تومان
---
23,300,000 تومان
31,810,000 تومان
14,790,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
---
25,110,000 تومان
43,950,000 تومان
15,700,000 تومان
6,990,000 تومان
990,000 تومان
---
25,400,000 تومان
36,880,000 تومان
15,920,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
---
25,520,000 تومان
35,210,000 تومان
15,900,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
---
25,810,000 تومان
37,580,000 تومان
16,120,000 تومان
6,990,000 تومان
990,000 تومان
---
25,860,000 تومان
40,160,000 تومان
16,350,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
---
27,460,000 تومان
37,970,000 تومان
17,050,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
---
27,670,000 تومان
40,530,000 تومان
17,080,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
---
28,160,000 تومان
39,030,000 تومان
17,300,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
---
28,570,000 تومان
50,300,000 تومان
17,710,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
---
28,720,000 تومان
39,960,000 تومان
17,570,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
---
28,920,000 تومان
40,320,000 تومان
17,600,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
---
29,510,000 تومان
45,810,000 تومان
17,920,000 تومان
6,990,000 تومان
990,000 تومان
---
30,340,000 تومان
44,820,000 تومان
18,380,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
---
30,880,000 تومان
43,190,000 تومان
18,660,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
---
32,180,000 تومان
53,000,000 تومان
19,230,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
---
32,680,000 تومان
45,520,000 تومان
19,940,000 تومان
6,990,000 تومان
990,000 تومان
---
33,560,000 تومان
46,780,000 تومان
20,430,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
---
33,560,000 تومان
46,780,000 تومان
20,430,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
---
34,870,000 تومان
51,750,000 تومان
20,810,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
---
35,410,000 تومان
49,890,000 تومان
20,920,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
---
35,610,000 تومان
50,100,000 تومان
21,130,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
---
40,390,000 تومان
63,920,000 تومان
23,640,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
---
42,620,000 تومان
60,360,000 تومان
24,960,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
---
61,580,000 تومان
99,610,000 تومان
34,420,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
---
61,580,000 تومان
11,590,000 تومان
34,420,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
---
64,970,000 تومان
111,510,000 تومان
35,910,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
---
370,300,000 تومان
52,420,000 تومان
21,720,000 تومان
990,000 تومان
6,990,000 تومان
---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 6 شب اقامت در هتل طبق سرویس هتل
2 ترانسفر فرودگاهی
3 راهنمای فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک توضیحات
1 اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 همراه داشتن جواب تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز الزامی میباشد.
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 سمیه خاکی 43638 - داخلی 101و301
2 مریم فراهانی 43638 - داخلی 103و303
3 ابولفضل نوروزی 43638 - داخلی 110و310
4 صابر آروین 43638 - داخلی 105و106
توضیحات‌

خدمات سفر: بلیط رفت و برگشت پروازمستقیم فری برد /6 شب و 7 روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل / ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی / لیدر فارسی زبان /  پوشش بیمه مسافرتی کرونا تا سقف 10.000 یورو
مدارک لازم: اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار / همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت الزامی می باشد
1- در صورت مثبت شدن نتیجه تست کرونا از 48 تا 72 ساعت قبل از پرواز ، کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان از جمله هزینه تور، اقامت و بلیط بدون جریمه مسترد می گردد
2- در صورت مثبت شدن نتیجه تست در کشور مقصد  کلیه هزینه های اقامت در هتل ناشی از قرنطینه، پرواز برگشت به ایران، درمان، خرید دراو، خوراک، و ... بعهده شرکت بیمه گذار تخت قرارداد خواهد بود
3- تست کرونای مسافرین در مسیرهای آنتالیا و آلانیا، با ارائه واچر هتل، در محل اقامت مسافرین و با نرخ تخفیف دار انجام می پذیرد

4 - بار مجاز 20 کیلوگرم ، بار کابین 7 کیلوگرم
50درصد مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی است
در صورت درخواست هتل های دیگر با ما تماس بگیرید
شماره تماس:  02188507190 - 02143638

پشتبانی 24 ساعته: 09124788288