021-88507190
رفت
تاریخ های تور
برگشت
شنبه
27 اسفند 1401
جمعه
04 فروردین 1402
یکشنبه
28 اسفند 1401
شنبه
05 فروردین 1402
دوشنبه
29 اسفند 1401
یکشنبه
06 فروردین 1402
سه شنبه
01 فروردین 1402
دوشنبه
07 فروردین 1402
شنبه
05 فروردین 1402
جمعه
11 فروردین 1402
یکشنبه
06 فروردین 1402
شنبه
12 فروردین 1402
دوشنبه
07 فروردین 1402
یکشنبه
13 فروردین 1402
سه شنبه
08 فروردین 1402
دوشنبه
14 فروردین 1402

تور آلانیا نوروز 1402 ( 27 اسفند تا 8 فروردین )

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • GZP فرودگاه قاضی پاشا
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 05:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه قاضی پاشا
 • GZP فرودگاه قاضی پاشا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:59
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
قیمت 2 تخته
24,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,120,000 تومان
کودک 6تا12 سال
19,750,000 تومان
کودک 2تا6 سال
18,990,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
25,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
32,160,000 تومان
کودک 6تا12 سال
19,950,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
18,990,000 تومان
توضیحات : 4PAX
قیمت 2 تخته
26,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
33,380,000 تومان
کودک 6تا12 سال
20,150,000 تومان
کودک 2تا6 سال
18,990,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
26,797,000 تومان
قیمت 1 تخته
33,416,000 تومان
کودک 6تا12 سال
20,149,000 تومان
کودک 2تا6 سال
18,990,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
26,995,000 تومان
قیمت 1 تخته
33,417,000 تومان
کودک 6تا12 سال
20,055,000 تومان
کودک 2تا6 سال
18,990,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
27,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,710,000 تومان
کودک 6تا12 سال
20,450,000 تومان
کودک 2تا6 سال
18,990,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
27,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,080,000 تومان
کودک 6تا12 سال
20,150,000 تومان
کودک 2تا6 سال
18,990,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
28,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,930,000 تومان
کودک 6تا12 سال
20,650,000 تومان
کودک 2تا6 سال
18,990,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
28,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,710,000 تومان
کودک 6تا12 سال
20,450,000 تومان
کودک 2تا6 سال
18,990,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
28,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
36,630,000 تومان
کودک 6تا12 سال
20,650,000 تومان
کودک 2تا6 سال
18,990,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
28,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
37,260,000 تومان
کودک 6تا12 سال
20,950,000 تومان
کودک 2تا6 سال
18,990,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
28,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
37,260,000 تومان
کودک 6تا12 سال
20,950,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
18,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
29,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
37,550,000 تومان
کودک 6تا12 سال
20,850,000 تومان
کودک 2تا6 سال
18,990,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
29,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
38,480,000 تومان
کودک 6تا12 سال
21,150,000 تومان
کودک 2تا6 سال
18,990,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
29,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
38,480,000 تومان
کودک 6تا12 سال
21,150,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
18,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
29,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
37,850,000 تومان
کودک 6تا12 سال
20,850,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
18,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
29,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
38,680,000 تومان
کودک 6تا12 سال
21,150,000 تومان
کودک 2تا6 سال
18,990,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
29,999,000 تومان
قیمت 1 تخته
38,790,000 تومان
کودک 6تا12 سال
21,183,000 تومان
کودک 2تا6 سال
18,990,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
31,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
41,440,000 تومان
کودک 6تا12 سال
21,750,000 تومان
کودک 2تا6 سال
18,990,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
31,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
42,150,000 تومان
کودک 6تا12 سال
21,850,000 تومان
کودک 2تا6 سال
18,990,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
32,491,000 تومان
قیمت 1 تخته
42,466,000 تومان
کودک 6تا12 سال
21,747,000 تومان
کودک 2تا6 سال
18,990,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
32,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
43,360,000 تومان
کودک 6تا12 سال
21,950,000 تومان
کودک 2تا6 سال
18,990,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
33,993,000 تومان
قیمت 1 تخته
45,153,000 تومان
کودک 6تا12 سال
22,311,000 تومان
کودک 2تا6 سال
18,990,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
35,493,000 تومان
قیمت 1 تخته
47,640,000 تومان
کودک 6تا12 سال
22,781,000 تومان
کودک 2تا6 سال
18,990,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
36,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
49,800,000 تومان
کودک 6تا12 سال
23,350,000 تومان
کودک 2تا6 سال
18,990,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
36,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
50,510,000 تومان
کودک 6تا12 سال
23,450,000 تومان
کودک 2تا6 سال
18,990,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
38,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
53,560,000 تومان
کودک 6تا12 سال
23,950,000 تومان
کودک 2تا6 سال
18,990,000 تومان
قیمت نوزاد
1,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت
1 بلیط رفت و برگشت
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک
1 اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 همراه داشتن جواب تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز الزامی میباشد.
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 سحر صفوی 43638 - داخلی 105و305
2 لیدا جعفری 43638 - داخلی 107و307
3 سمیه خاکی 43638 - داخلی 101و301
4 مریم فراهانی 43638 - داخلی 103و303
5 مهدیه وصولی 43638 - داخلی 123 و 139
6 مهناز ایزدجو 43638 - داخلی 125 و 141
توضیحات‌

تور آلانیا نوروز 1402

28-29 پکیج 2.000.000+

1-5-6-7 پکیج 1.000.000+

خدمات سفر: بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس/6 شب و 7 روزاقامت در هتل طبق سرویس هتل / ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی / لیدر فارسی زبان /  پوشش بیمه مسافرتی کرونا تا سقف 10.000 یورو / تحویل اتاق به محض ورود مسافر

توضیحات: در صورت انتخاب پرواز از فرودگاه قاضی پاشا (آلانیا) مبلغ 1/000/000 تومان از پکیج کسر می گردد.

مدت زمان ترانسفر از قاضی پاشا (آلانیا) تا آنتالیا 50 دقیقه می باشد.


مدارک لازم: اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار / همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت الزامی می باشد
در صورت درخواست اقامت تک مبلغ 5/000/000تومان از مبلغ تور کسر میشود

هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی است
شرایط اقساط:
**تورها بصورت اقساط 3الی 6 ماه و تا سقف 30 میلیون تومان قابل فروش است .
**به ازاء هر ماه 4% به مبلغ تور اضافه خواهد شد.
**چک ضمانت به مبلغ کل اقساط.
**داشتن دست چک به نام خود مسافر الزامی می باشد

1- در صورت مثبت شدن نتیجه تست کرونا از 48 تا 72 ساعت قبل از پرواز ، کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان از جمله هزینه تور، اقامت و بلیط بدون جریمه مسترد می گردد
2- در صورت مثبت شدن نتیجه تست در کشور مقصد  کلیه هزینه های اقامت در هتل ناشی از قرنطینه، پرواز برگشت به ایران، درمان، خرید دراو، خوراک، و ... بعهده شرکت بیمه گذار تخت قرارداد خواهد بود
3- تست کرونای مسافرین در مسیرهای آنتالیا و آلانیا، با ارائه واچر هتل، در محل اقامت مسافرین و با نرخ تخفیف دار انجام می پذیرد
4 - بار مجاز 25 کیلوگرم ، بار کابین 7 کیلوگرم


در صورت درخواست هتل های دیگر با ما تماس بگیرید
شماره تماس:  02188507190 - 02143638
پشتبانی 24 ساعته: 09124788288

6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW