صفحه اصلی
تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

انتخاب تاریخ تور

5 تاریخ

تور آنتالیا 24 اسفند تا 11فروردین (نوروز1403)

دانلود پکیچ
شروع سفر
از تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
به سمت آنتالیا, فرودگاه آنتالیا
نوع سفر: هوایی پرواز (Economy) ایرلاین:
پگاسوسپگاسوس
مدت پرواز: 3 ساعت
6 شب اقامت در آنتالیا
پایان سفر
از آنتالیا, فرودگاه آنتالیا
به سمت تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
نوع سفر: هوایی پرواز (Economy) ایرلاین:
پگاسوسپگاسوس
مدت پرواز: 3 ساعت

انتخاب هتل

38 پیشنهاد
 • قیمت 2 تخته
  37,940,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  44,200,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  28,590,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  23,000,000تومان
ayt
 • قیمت 2 تخته
  40,280,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  47,090,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  29,070,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  23,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  41,040,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  48,220,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  29,370,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  23,000,000تومان
(beach)
 • قیمت 2 تخته
  41,420,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  48,790,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  29,520,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  23,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  42,930,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  51,060,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  30,130,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  23,000,000تومان
LARA سرسره آبگرم
 • قیمت 2 تخته
  42,930,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  54,310,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  30,430,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  23,000,000تومان
(spa)
 • قیمت 2 تخته
  43,310,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  51,620,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  30,280,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  23,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته