خط ویژه: 43638- 021
قونیه قونيه يكي از وسيعترين استانهاي تركيه است .