هتل جامتین پالم بیچ پاتایا

Jomtien Palm Beach Hotel Pattaya

  • هتل جامتین پالم بیچ پاتایا-مهرپرواز
  • هتل جامتین پالم بیچ پاتایا-مهرپرواز-7292
  • هتل جامتین پالم بیچ پاتایا-مهرپرواز-4477
  • هتل جامتین پالم بیچ پاتایا-مهرپرواز-5599
  • هتل جامتین پالم بیچ پاتایا-مهرپرواز-3331

امکانات هتـل

  هتل جامتین پالم بیچ پاتایا

هتل های مشابه