صفحه اصلی
هتل شانایا بیچ ریزورت اند اسپا پوکت

هتل شانایا بیچ ریزورت اند اسپا پوکت

Shanaya Beach Resort & Spa Hotel Phuket

  • هتل شانایا بیچ ریزورت اند اسپا پوکت-مهرپرواز
  • هتل شانایا بیچ ریزورت اند اسپا پوکت-مهرپرواز-4385
  • هتل شانایا بیچ ریزورت اند اسپا پوکت-مهرپرواز-8280
  • هتل شانایا بیچ ریزورت اند اسپا پوکت-مهرپرواز-7976
  • هتل شانایا بیچ ریزورت اند اسپا پوکت-مهرپرواز-3022

امکانات هتـل

هتل شانایا بیچ ریزورت اند اسپا پوکت

هتل های مشابه