021-88507190

تور ارمنستان 4شب از 10 اسفند تا 10 فروردین 1401 ارمنیا

این تور منقضی شده است.

هتل‌ها
قیمت 2 تخته
7,865,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,875,000 تومان
کودک 6تا12 سال
7,785,000 تومان
قیمت نوزاد
1,350,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
8,445,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,655,000 تومان
کودک 6تا12 سال
7,895,000 تومان
قیمت نوزاد
1,350,000 تومان
کودک 2تا6 سال
8,520,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
8,775,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,315,000 تومان
کودک 6تا12 سال
7,565,000 تومان
قیمت نوزاد
1,350,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
8,995,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,195,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,555,000 تومان
قیمت نوزاد
1,350,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
9,215,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,195,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,215,000 تومان
قیمت نوزاد
1,350,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
9,215,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,635,000 تومان
کودک 6تا12 سال
-
قیمت نوزاد
1,350,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات : STD
قیمت 2 تخته
9,325,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,415,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,555,000 تومان
قیمت نوزاد
1,350,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات : ECONOM
قیمت 2 تخته
9,325,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,965,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,335,000 تومان
قیمت نوزاد
1,350,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
9,435,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,415,000 تومان
کودک 6تا12 سال
6,025,000 تومان
قیمت نوزاد
1,350,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
9,545,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,965,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,555,000 تومان
قیمت نوزاد
1,350,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
9,545,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,745,000 تومان
کودک 6تا12 سال
7,455,000 تومان
قیمت نوزاد
1,350,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
9,765,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,405,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,555,000 تومان
قیمت نوزاد
1,350,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
10,425,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,285,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,555,000 تومان
قیمت نوزاد
1,350,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
10,425,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,395,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,115,000 تومان
قیمت نوزاد
1,350,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات : Free minibar
قیمت 2 تخته
11,525,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,705,000 تومان
کودک 6تا12 سال
7,675,000 تومان
قیمت نوزاد
1,350,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
11,745,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,265,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,335,000 تومان
قیمت نوزاد
1,350,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت
ردیف مدرک
1 همراه داشتن جواب تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز الزامی میباشد.
2 اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

خدمات تور :بلیط پرواز آرمنیا ایرویز ، اقامت با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی رایگان ، لیدر ، سیم کارت ، کارتهای تخفیف و کتابچه راهنما

مدارک لازم: اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار / همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت الزامی می باشد