021-88507190

تور کوش آداسی 19 خرداد

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • ADB عدنان مندرس
 • ایران آسمان
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:15
 • مدت پرواز 03:30
ازمیر
 • ازمیر
 • اتوبوس
 • کوش آداسی
 • .
 • ساعت پرواز 00:00
 • مدت پرواز 00:45
کوش آداسی
 • کوش آداسی
 • اتوبوس
 • ازمیر
 • .
 • ساعت پرواز 00:00
 • مدت پرواز 00:45
عدنان مندرس
 • ADB عدنان مندرس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران آسمان
 • Economy
 • ساعت پرواز 02:45
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
قیمت 2 تخته
9,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,280,000 تومان
کودک 6تا12 سال
7,310,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
9,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,570,000 تومان
کودک 6تا12 سال
7,400,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
9,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,570,000 تومان
کودک 6تا12 سال
7,400,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
10,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,720,000 تومان
کودک 6تا12 سال
7,790,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
11,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,870,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,170,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
11,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,150,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,260,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
11,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,440,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,360,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
12,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,300,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,650,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
12,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,880,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,840,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
14,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,710,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,450,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات : GARDEN VIEW
قیمت 2 تخته
15,110,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,400,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,960,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات : SEA SIDE VIEW
قیمت 2 تخته
15,110,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,250,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,960,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات : GARDEN VIEW
قیمت 2 تخته
15,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,900,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,180,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات : SEA SIDE VIEW
قیمت 2 تخته
16,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,040,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,560,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
16,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,330,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,660,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
16,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,620,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,750,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
16,880,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,910,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,850,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
16,880,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,910,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,850,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات : SEA SIDE VIEW
قیمت 2 تخته
17,070,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,190,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,940,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات : SEA SIDE VIEW
قیمت 2 تخته
17,070,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,190,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,940,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
17,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,770,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,140,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
17,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,030,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,140,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
17,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,340,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,330,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
18,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,950,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,420,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
18,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,830,000 تومان
کودک 6تا12 سال
4,820,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
18,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,170,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,810,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
24,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
33,820,000 تومان
کودک 6تا12 سال
14,480,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
25,110,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,250,000 تومان
کودک 6تا12 سال
14,960,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,000,000 تومان
توضیحات : SEA SIDE VIEW
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بلیط رفت و برگشت
3 راهنمای فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 6 شب اقامت در هتل طبق سرویس هتل
ردیف مدرک
1 اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 همراه داشتن جواب تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز الزامی میباشد.
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 لیدا جعفری 43638 - داخلی 107و307
2 سمیه خاکی 43638 - داخلی 101و301
3 مریم فراهانی 43638 - داخلی 103و303
4 ابولفضل نوروزی 43638 - داخلی 110و310
توضیحات‌
خدمات سفر: بلیط رفت و برگشت پرواز آسمان(فرودگاه ازمیر) /6 شب و 7 روزاقامت در هتل طبق سرویس هتل / ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی / لیدر فارسی زبان /  پوشش بیمه مسافرتی کرونا تا سقف 10.000 یورو 
مدارک لازم: اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار / همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت الزامی می باشد

شرایط اقساط:
**تورها بصورت اقساط 3الی 6 ماه و تا سقف 30 میلیون تومان قابل فروش است .
**به ازاء هر ماه 4% به مبلغ تور اضافه خواهد شد.
**چک ضمانت به مبلغ کل اقساط.
**داشتن دست چک به نام خود مسافر الزامی می باشد

1- در صورت مثبت شدن نتیجه تست کرونا از 48 تا 72 ساعت قبل از پرواز ، کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان از جمله هزینه تور، اقامت و بلیط بدون جریمه مسترد می گردد
2- در صورت مثبت شدن نتیجه تست در کشور مقصد  کلیه هزینه های اقامت در هتل ناشی از قرنطینه، پرواز برگشت به ایران، درمان، خرید دراو، خوراک، و ... بعهده شرکت بیمه گذار تخت قرارداد خواهد بود
3- تست کرونای مسافرین در مسیرهای آنتالیا و آلانیا، با ارائه واچر هتل، در محل اقامت مسافرین و با نرخ تخفیف دار انجام می پذیرد
4 - بار مجاز 20 کیلوگرم ، بار کابین 7 کیلوگرم

50درصد مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی است

در صورت درخواست هتل های دیگر با ما تماس بگیرید
شماره تماس:  02188507190 - 02143638
پشتبانی 24 ساعته: 09124788288