021-88507190

تور های اروپا نوروز 1402

هتل‌ها
قیمت 2 تخته
1,190 یورو
قیمت 3 تخته
1,180 یورو
قیمت 1 تخته
1,590 یورو
کودک 4تا11 سال
890 یورو
کودک 2تا4 سال
300 یورو
توضیحات : تور سوییس 5 شب لوزان - هتل 4 ستاره - مدت اقامت 6 روز تاریخ تور 10 فروردین
قیمت 2 تخته
1,390 یورو
قیمت 3 تخته
1,380 یورو
قیمت 1 تخته
1,790 یورو
کودک 4تا11 سال
1,050 یورو
کودک 2تا4 سال
350 یورو
توضیحات : تور فرانسه 5 شب پاریس - هتل 4 ستاره - مدت اقامت 6 روز تاریخ تور 5 فروردین
قیمت 2 تخته
1,390 یورو
قیمت 3 تخته
1,380 یورو
قیمت 1 تخته
1,790 یورو
کودک 4تا11 سال
1,050 یورو
کودک 2تا4 سال
350 یورو
توضیحات : تور فرانسه 5 شب پاریس - هتل 4 ستاره - مدت اقامت 6 روز تاریخ تور 28 اسفند
قیمت 2 تخته
1,490 یورو
قیمت 3 تخته
1,480 یورو
قیمت 1 تخته
1,950 یورو
کودک 4تا11 سال
1,190 یورو
کودک 2تا4 سال
470 یورو
توضیحات : تور ترکیبی سوییس - ایتالیا 3شب لوزان - 3 شب رم - هتل 4 ستاره - مدت اقامت 7 روز تاریخ تور 5 فروردین
قیمت 2 تخته
1,490 یورو
قیمت 3 تخته
1,480 یورو
قیمت 1 تخته
1,950 یورو
کودک 4تا11 سال
1,190 یورو
کودک 2تا4 سال
470 یورو
توضیحات : تور ترکیبی سوییس - اسپانیا 3شب لوزان - 3 شب بارسلون - هتل 4 ستاره - مدت اقامت 7 روز تاریخ تور 5 فروردین
قیمت 2 تخته
1,490 یورو
قیمت 3 تخته
1,480 یورو
قیمت 1 تخته
1,950 یورو
کودک 4تا11 سال
1,190 یورو
کودک 2تا4 سال
470 یورو
توضیحات : تور سوییس 3شب زوریخ - 3 شب لوگانو - هتل 4 ستاره - مدت اقامت 7 روز تاریخ تور 5 فروردین
قیمت 2 تخته
1,490 یورو
قیمت 3 تخته
1,480 یورو
قیمت 1 تخته
1,950 یورو
کودک 4تا11 سال
1,190 یورو
کودک 2تا4 سال
470 یورو
توضیحات : تور ترکیبی سوییس - آلمان 3 شب زوریخ - 3 شب دوسلدورف - هتل 4 ستاره - مدت اقامت 7 روز تاریخ تور 29 اسفند
قیمت 2 تخته
1,690 یورو
قیمت 3 تخته
1,680 یورو
قیمت 1 تخته
2,090 یورو
کودک 4تا11 سال
1,350 یورو
کودک 2تا4 سال
520 یورو
توضیحات : تور ترکیبی فرانسه - سوییس 4 شب پاریس - 3 شب لوزان - هتل 4 ستاره - مدت اقامت 8 روز تاریخ تور 5 فروردین
قیمت 2 تخته
1,690 یورو
قیمت 3 تخته
1,680 یورو
قیمت 1 تخته
2,090 یورو
کودک 4تا11 سال
1,350 یورو
کودک 2تا4 سال
520 یورو
توضیحات : تور فرانسه 4 شب پاریس - 3 شب نیس - هتل 4 ستاره - مدت اقامت 8 روز تاریخ تور 7 فروردین
قیمت 2 تخته
1,750 یورو
قیمت 3 تخته
1,740 یورو
قیمت 1 تخته
2,250 یورو
کودک 4تا11 سال
1,390 یورو
کودک 2تا4 سال
490 یورو
توضیحات : تور ترکیبی فرانسه - ایتالیا 4 شب پاریس - 3 شب رم - هتل 4 ستاره - مدت اقامت 8 روز تاریخ تور 28 اسفند
قیمت 2 تخته
1,790 یورو
قیمت 3 تخته
1,780 یورو
قیمت 1 تخته
2,270 یورو
کودک 4تا11 سال
1,390 یورو
کودک 2تا4 سال
670 یورو
توضیحات : تور ترکیبی فرانسه - اسپانیا 4 شب پاریس - 4 شب بارسلون- هتل 4 ستاره - مدت اقامت 9 روز تاریخ تور 28 اسفند
قیمت 2 تخته
1,790 یورو
قیمت 3 تخته
1,780 یورو
قیمت 1 تخته
2,270 یورو
کودک 4تا11 سال
1,390 یورو
کودک 2تا4 سال
670 یورو
توضیحات : تور ترکیبی فرانسه - هلند 4 شب پاریس - 3 شب آمستردام - هتل 4 ستاره - مدت اقامت 8 روز تاریخ تور 28 اسفند
قیمت 2 تخته
1,790 یورو
قیمت 3 تخته
1,780 یورو
قیمت 1 تخته
2,270 یورو
کودک 4تا11 سال
1,390 یورو
کودک 2تا4 سال
670 یورو
توضیحات : تور ترکیبی فرانسه - یونان 4 شب پاریس - 4 شب آتن - هتل 4 ستاره - مدت اقامت 9 روز تاریخ تور 2 فروردین
قیمت 2 تخته
1,890 یورو
قیمت 3 تخته
1,880 یورو
قیمت 1 تخته
2,370 یورو
کودک 4تا11 سال
1,450 یورو
کودک 2تا4 سال
550 یورو
توضیحات : تور ترکیبی فرانسه - هلند - آلمان 3 شب پاریس - 2 شب آمستردام - 2 شب دوسلدورف - هتل 4 ستاره - مدت اقامت 8 روز تاریخ تور 5 فروردین
قیمت 2 تخته
1,890 یورو
قیمت 3 تخته
1,880 یورو
قیمت 1 تخته
2,370 یورو
کودک 4تا11 سال
1,450 یورو
کودک 2تا4 سال
550 یورو
توضیحات : تور ترکیبی فرانسه - اسپانیا - ایتالیا 3 شب نیس - 3 شب بارسلون - 2 شب میلان - هتل 4 ستاره - مدت اقامت 9 روز تاریخ تور 5 فروردین
قیمت 2 تخته
1,890 یورو
قیمت 3 تخته
1,880 یورو
قیمت 1 تخته
2,390 یورو
کودک 4تا11 سال
1,450 یورو
کودک 2تا4 سال
490 یورو
توضیحات : تور ترکیبی سوییس - ایتالیا 3 شب لوزان - 2 شب زوریخ - 2شب لوگانو (میلان) - هتل 4 ستاره - مدت اقامت 8 روز تاریخ تور 28 اسفند
قیمت 2 تخته
1,990 یورو
قیمت 3 تخته
1,980 یورو
قیمت 1 تخته
2,650 یورو
کودک 4تا11 سال
1,640 یورو
کودک 2تا4 سال
740 یورو
توضیحات : تور ترکیبی سوییس - فرانسه - اسپانیا 3 شب لوزان - 2 شب نیس - 3 شب بارسلون - هتل 4 ستاره - مدت اقامت 9 روز تاریخ تور 28 اسفند
قیمت 2 تخته
2,290 یورو
قیمت 3 تخته
2,280 یورو
قیمت 1 تخته
2,850 یورو
کودک 4تا11 سال
1,800 یورو
کودک 2تا4 سال
650 یورو
توضیحات : تور ترکیبی فرانسه - ایتالیا 4 شب پاریس - 2 شب رم - 2 شب ونیز - هتل 4 ستاره - مدت اقامت 9 روز تاریخ تور 29 اسفند
قیمت 2 تخته
2,390 یورو
قیمت 3 تخته
2,380 یورو
قیمت 1 تخته
2,990 یورو
کودک 4تا11 سال
1,795 یورو
کودک 2تا4 سال
620 یورو
توضیحات : تور ترکیبی سوییس - آلمان - اتریش 3 شب زوریخ - 3 شب مونیخ - 3 شب وین - هتل 4 ستاره - مدت اقامت 10 روز تاریخ تور 29 اسفند
قیمت 2 تخته
2,470 یورو
قیمت 3 تخته
2,460 یورو
قیمت 1 تخته
3,050 یورو
کودک 4تا11 سال
1,950 یورو
کودک 2تا4 سال
750 یورو
توضیحات : تور ترکیبی فرانسه - اسپانیا - پرتغال 3 شب پاریس - 3 شب بارسلون - 3 شب لیسبون - هتل 4 ستاره - مدت اقامت 10 روز تاریخ تور 5 فروردین
قیمت 2 تخته
2,480 یورو
قیمت 3 تخته
2,470 یورو
قیمت 1 تخته
3,100 یورو
کودک 4تا11 سال
1,870 یورو
کودک 2تا4 سال
870 یورو
توضیحات : تور ترکیبی سوییس - ایتالیا 5 شب لوزان - 3 شب رم - 2 شب ونیز هتل 4 ستاره - مدت اقامت 11 روز تاریخ تور 28 اسفند
قیمت 2 تخته
2,570 یورو
قیمت 3 تخته
2,560 یورو
قیمت 1 تخته
3,170 یورو
کودک 4تا11 سال
1,990 یورو
کودک 2تا4 سال
770 یورو
توضیحات : تور ترکیبی فرانسه - اسپانیا - ایتالیا 3 شب پاریس - 3 شب بارسلون - 3 شب رم - هتل 4 ستاره - مدت اقامت 10 روز تاریخ تور 28 اسفند
قیمت 2 تخته
2,650 یورو
قیمت 3 تخته
2,640 یورو
قیمت 1 تخته
3,350 یورو
کودک 4تا11 سال
1,990 یورو
کودک 2تا4 سال
750 یورو
توضیحات : تور ترکیبی فرانسه - چک - اتریش - مجارستان 4 شب پاریس - 2 شب پراگ - 2 شب وین - 2 شب بوداپست هتل 4 ستاره - مدت اقامت 11 روز تاریخ تور 29 اسفند
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت
1 راهنمای فارسی زبان
2 گشت شهری
3 ترانسفر فرودگاهی
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک
1 اصل و ترجمه شناسنامه
2 اصل پاسپورت با امضاء
3 ارائه ی پاسپورت های قبلی
4 تکمیل فرم مشخصات فردی
5 اصل و ترجمه مدارک شغلی (در صورت شاغل بودن)
6 اصل و ترجمه سند های مالکیت
7 اصل و ترجمه ی سوابق بیمه (در صورت وجود)
8 اصل و ترجمه مدارک شغلی همسر برای خانم های خانه دار
9 گواهی اشتغال به تحصیل (در صورت محصل بودن)
10 اصل گواهی حساب بانکی با مهر و امضاء بانک به زبان انگلیسی
11 در صورتی که فرزندان هر کدام بطور جداگانه با پدر یا مادر سفر می کنند اجازه خروج هر یک از طرفین (ولی غایب) بصورت محضری و ترجمه شده همراه با مهر وزارت امور خارجه الزامی می باشد.
12 عکس 3.5 در 4.5
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 ابولفضل نوروزی 43638 - داخلی 119 و 135
2 ترمه سعیدی 43638 - داخلی 117و133
توضیحات‌

خدمات سفر:

راهنمای فارسی زبان / گشت شهری طبق برنامه / اقامت در هتل 4 ستاره با صبحانه / بیمه مسافرتی با پوشش کرونا / ترانسفر

مدارک سفر:

اصل و ترجمه شناسنامه -

اصل پاسپورت با امضاء -

ارائه ی پاسپورت های قبلی -

تکمیل فرم مشخصات فردی -

اصل و ترجمه مدارک شغلی (در صورت شاغل بود) -

اصل و ترجمه سند های مالکیت -

اصل و ترجمه ی سوابق بیمه (در صورت وجود) -

اصل و ترجمه مدارک شغلی همسر برای خانم های خانه دار -

گواهی اشتغال به تحصیل (در صورت محصل بودن) -

اصل گواهی حساب بانکی با مهر و امضاء بانک به زبان انگلیسی -

عکس 3.5 در 4.5 -

در صورتی که فرزندان هر کدام بطور جداگانه با پدر و مادر سفر می کنند اجازه خروج هر یک از طرفین (ولی غایب) بصورت محضری و ترجمه شده همراه با مهر وزارت امور خارجه الزامی می باشد 

توضیحات:

تور های ترکیبی نوروز 1402 مدت اقامت از 7 روز تا 11 روز هتل های 4 ستاره 

هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی است
شرایط اقساط:
**تورها بصورت اقساط 3الی 6 ماه و تا سقف 30 میلیون تومان قابل فروش است .
**به ازاء هر ماه 4% به مبلغ تور اضافه خواهد شد.
**چک ضمانت به مبلغ کل اقساط.
**داشتن دست چک به نام خود مسافر الزامی می باشد

در صورت مثبت شدن نتیجه تست کرونا از 48 تا 72 ساعت قبل از پرواز ، کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان از جمله هزینه تور، اقامت و بلیط بدون جریمه مسترد می گردددر صورت درخواست هتل های دیگر با ما تماس بگیرید
شماره تماس:  02188507190 - 02143638
پشتبانی 24 ساعته: 09124788288

6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW