021-88507190

تور بدروم 17 خرداد 1402(قشم ایر)

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • ADB عدنان مندرس
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:00
 • مدت پرواز 03:00
ازمیر
 • ازمیر
 • اتوبوس
 • بدروم
 • . .
 • ساعت پرواز 00:00
 • مدت پرواز 04:00
بدروم
 • بدروم
 • اتوبوس
 • ازمیر
 • . .
 • ساعت پرواز 00:00
 • مدت پرواز 04:00
عدنان مندرس
 • ADB عدنان مندرس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 03:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
قیمت 2 تخته
25,975,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,125,000 تومان
کودک 6تا12 سال
18,565,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,825,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
30,005,000 تومان
قیمت 1 تخته
36,585,000 تومان
کودک 6تا12 سال
19,775,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,825,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
32,565,000 تومان
قیمت 1 تخته
45,155,000 تومان
کودک 6تا12 سال
32,565,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
-
توضیحات : LAND VIEW استاندارد
قیمت 2 تخته
32,565,000 تومان
قیمت 1 تخته
40,435,000 تومان
کودک 6تا12 سال
20,545,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,825,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
33,295,000 تومان
قیمت 1 تخته
41,525,000 تومان
کودک 6تا12 سال
20,765,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,825,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW کلاب روم
قیمت 2 تخته
35,415,000 تومان
قیمت 1 تخته
44,705,000 تومان
کودک 6تا12 سال
25,125,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,825,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
38,275,000 تومان
قیمت 1 تخته
49,005,000 تومان
کودک 6تا12 سال
26,545,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,825,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW استاندارد
قیمت 2 تخته
39,265,000 تومان
قیمت 1 تخته
61,705,000 تومان
کودک 6تا12 سال
39,265,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
-
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
39,925,000 تومان
قیمت 1 تخته
63,025,000 تومان
کودک 6تا12 سال
22,755,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,825,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW استاندارد
قیمت 2 تخته
40,985,000 تومان
قیمت 1 تخته
53,055,000 تومان
کودک 6تا12 سال
23,075,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,825,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW کلاب روم
قیمت 2 تخته
40,985,000 تومان
قیمت 1 تخته
50,315,000 تومان
کودک 6تا12 سال
23,075,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,825,000 تومان
توضیحات : GARDEN VIEW
قیمت 2 تخته
41,345,000 تومان
قیمت 1 تخته
53,605,000 تومان
کودک 6تا12 سال
28,085,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,825,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
42,445,000 تومان
قیمت 1 تخته
55,255,000 تومان
کودک 6تا12 سال
23,515,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,825,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW استاندارد
قیمت 2 تخته
43,785,000 تومان
قیمت 1 تخته
57,265,000 تومان
کودک 6تا12 سال
23,915,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,825,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
44,215,000 تومان
قیمت 1 تخته
57,905,000 تومان
کودک 6تا12 سال
29,525,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,825,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
44,275,000 تومان
قیمت 1 تخته
58,005,000 تومان
کودک 6تا12 سال
24,065,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,825,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
44,645,000 تومان
قیمت 1 تخته
58,545,000 تومان
کودک 6تا12 سال
24,165,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,825,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
45,865,000 تومان
قیمت 1 تخته
60,385,000 تومان
کودک 6تا12 سال
24,535,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,825,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
46,105,000 تومان
قیمت 1 تخته
60,745,000 تومان
کودک 6تا12 سال
24,605,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,825,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW ANEX
قیمت 2 تخته
46,835,000 تومان
قیمت 1 تخته
61,845,000 تومان
کودک 6تا12 سال
46,835,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
-
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
48,505,000 تومان
قیمت 1 تخته
80,185,000 تومان
کودک 6تا12 سال
25,325,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,825,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW استاندارد
قیمت 2 تخته
50,135,000 تومان
قیمت 1 تخته
66,785,000 تومان
کودک 6تا12 سال
25,815,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,825,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
53,055,000 تومان
قیمت 1 تخته
71,175,000 تومان
کودک 6تا12 سال
26,695,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,825,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
55,255,000 تومان
قیمت 1 تخته
74,465,000 تومان
کودک 6تا12 سال
27,355,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,825,000 تومان
توضیحات : GARDEN VIEW
قیمت 2 تخته
58,185,000 تومان
قیمت 1 تخته
99,545,000 تومان
کودک 6تا12 سال
28,235,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,825,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
60,055,000 تومان
قیمت 1 تخته
103,285,000 تومان
کودک 6تا12 سال
28,795,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,825,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW استاندارد
قیمت 2 تخته
60,055,000 تومان
قیمت 1 تخته
81,665,000 تومان
کودک 6تا12 سال
28,795,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,825,000 تومان
توضیحات : GARDEN VIEW
قیمت 2 تخته
93,315,000 تومان
قیمت 1 تخته
131,565,000 تومان
کودک 6تا12 سال
38,775,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,825,000 تومان
توضیحات : GARDEN VIEW ANEX
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت
1 ترانسفر فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک
1 اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 همراه داشتن جواب تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز الزامی میباشد.
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 سحر صفوی 43638 - داخلی 109و110
2 لیدا جعفری 43638 - داخلی 115و116
3 سمیه خاکی 43638 - داخلی101و102
4 فرزانه قاسمی 43638 - داخلی 202و203
5 مهدیه وصولی 43638 - داخلی 113و114
6 مهناز ایزدجو 43638 - داخلی 103و104
توضیحات‌

خدمات سفر: بلیط رفت و برگشت(از طریق ازمیر) 6 شب اقامت در هتل طبق سرویس هتل / ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی / لیدر فارسی زبان /  پوشش بیمه مسافرتی کرونا تا سقف 10.000 یورو

مدارک لازم: اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار / همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت الزامی می باشد


شرایط اقساط:
**تورها بصورت اقساط 3الی 6 ماه و تا سقف 30 میلیون تومان قابل فروش است .
**به ازاء هر ماه 4% به مبلغ تور اضافه خواهد شد.
**چک ضمانت به مبلغ کل اقساط.
**داشتن دست چک به نام خود مسافر الزامی می باشد

هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی است


1- در صورت مثبت شدن نتیجه تست کرونا از 48 تا 72 ساعت قبل از پرواز ، کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان از جمله هزینه تور، اقامت و بلیط بدون جریمه مسترد می گردد
2- در صورت مثبت شدن نتیجه تست در کشور مقصد  کلیه هزینه های اقامت در هتل ناشی از قرنطینه، پرواز برگشت به ایران، درمان، خرید دراو، خوراک، و ... بعهده شرکت بیمه گذار تخت قرارداد خواهد بود
3- تست کرونای مسافرین در مسیرهای آنتالیا و آلانیا، با ارائه واچر هتل، در محل اقامت مسافرین و با نرخ تخفیف دار انجام می پذیرد

4 - بار مجاز 25 کیلوگرم ، بار کابین 7 کیلوگرم

در صورت درخواست هتل های دیگر با ما تماس بگیرید
شماره تماس:  02188507190 - 02143638

پشتبانی 24 ساعته: 09124788288


6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW