021-88507190
رفت
تاریخ های تور
برگشت
چهار شنبه
17 خرداد 1402
پنجشنبه
25 خرداد 1402
چهار شنبه
24 خرداد 1402
پنجشنبه
01 تیر 1402
چهار شنبه
31 خرداد 1402
پنجشنبه
08 تیر 1402

تور بدروم(10و17و24و31 خرداد1402)پرواز قشم ایر

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • ADB عدنان مندرس
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:00
 • مدت پرواز 03:00
ازمیر
 • ازمیر
 • اتوبوس
 • بدروم
 • .
 • ساعت پرواز 00:00
 • مدت پرواز 04:00
بدروم
 • بدروم
 • اتوبوس
 • ازمیر
 • .
 • ساعت پرواز 00:00
 • مدت پرواز 04:00
عدنان مندرس
 • ADB عدنان مندرس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 03:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
قیمت 2 تخته
24,640,000 تومان
قیمت 1 تخته
33,490,000 تومان
کودک 6تا12 سال
18,450,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,790,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
28,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,910,000 تومان
کودک 6تا12 سال
19,610,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,790,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
31,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
43,190,000 تومان
کودک 6تا12 سال
-
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
-
توضیحات : STANDARD-LAND VIEW
قیمت 2 تخته
31,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
38,620,000 تومان
کودک 6تا12 سال
20,360,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,790,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
31,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
39,690,000 تومان
کودک 6تا12 سال
20,570,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,790,000 تومان
توضیحات : STANDARD-LAND VIEW
قیمت 2 تخته
34,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
43,170,000 تومان
کودک 6تا12 سال
24,920,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,790,000 تومان
توضیحات : STANDARD-LAND VIEW
قیمت 2 تخته
36,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
47,380,000 تومان
کودک 6تا12 سال
26,320,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,790,000 تومان
توضیحات : STANDARD-LAND VIEW
قیمت 2 تخته
37,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
59,850,000 تومان
کودک 6تا12 سال
-
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
-
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
38,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
49,770,000 تومان
کودک 6تا12 سال
22,590,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,790,000 تومان
توضیحات : GARDEN VIEW
قیمت 2 تخته
38,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
61,150,000 تومان
کودک 6تا12 سال
22,590,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,790,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW استاندارد
قیمت 2 تخته
40,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
52,960,000 تومان
کودک 6تا12 سال
23,220,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,790,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW استاندارد
قیمت 2 تخته
41,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
54,020,000 تومان
کودک 6تا12 سال
23,440,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,790,000 تومان
توضیحات : STANDARD-SEA VIEW
قیمت 2 تخته
41,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
54,910,000 تومان
کودک 6تا12 سال
23,610,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,790,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
42,340,000 تومان
قیمت 1 تخته
55,610,000 تومان
کودک 6تا12 سال
23,750,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,790,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
42,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
56,130,000 تومان
کودک 6تا12 سال
29,240,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,790,000 تومان
توضیحات : STANDARD-LAND VIEW
قیمت 2 تخته
42,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
56,150,000 تومان
کودک 6تا12 سال
23,860,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,790,000 تومان
توضیحات : CLUB ROOM-SEA VIEW
قیمت 2 تخته
44,110,000 تومان
قیمت 1 تخته
58,270,000 تومان
کودک 6تا12 سال
24,290,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,790,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW ANEX
قیمت 2 تخته
44,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
58,560,000 تومان
کودک 6تا12 سال
24,340,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,790,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
44,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
59,330,000 تومان
کودک 6تا12 سال
-
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
-
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
46,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
78,000,000 تومان
کودک 6تا12 سال
25,120,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,790,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW استاندارد
قیمت 2 تخته
48,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
64,110,000 تومان
کودک 6تا12 سال
25,450,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,790,000 تومان
توضیحات : STANDARD-LAND VIEW
قیمت 2 تخته
49,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
66,330,000 تومان
کودک 6تا12 سال
25,900,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,790,000 تومان
توضیحات : GARDEN VIEW
قیمت 2 تخته
50,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
68,360,000 تومان
کودک 6تا12 سال
26,300,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,790,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته
52,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
71,550,000 تومان
کودک 6تا12 سال
26,940,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,790,000 تومان
توضیحات : GARDEN VIEW
قیمت 2 تخته
55,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
95,790,000 تومان
کودک 6تا12 سال
27,790,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,790,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته
58,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
100,680,000 تومان
کودک 6تا12 سال
28,520,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,790,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW استاندارد
قیمت 2 تخته
89,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
126,770,000 تومان
کودک 6تا12 سال
37,990,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,790,000 تومان
توضیحات : GARDEN VIEW ANEX
قیمت 2 تخته
145,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
249,640,000 تومان
کودک 6تا12 سال
54,770,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
15,790,000 تومان
توضیحات : GARDEN VIEW استاندارد
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت
1 ترانسفر فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک
1 اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 همراه داشتن جواب تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز الزامی میباشد.
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 سحر صفوی 43638 - داخلی 105و305
2 لیدا جعفری 43638 - داخلی 107و307
3 سمیه خاکی 43638 - داخلی 101و301
4 مهدیه وصولی 43638 - داخلی 109و309
5 مهناز ایزدجو 43638 - داخلی 103و303
توضیحات‌

خدمات سفر: بلیط رفت و برگشت(از طریق ازمیر) 6 شب اقامت در هتل طبق سرویس هتل / ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی / لیدر فارسی زبان /  پوشش بیمه مسافرتی کرونا تا سقف 10.000 یورو

مدارک لازم: اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار / همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت الزامی می باشد


شرایط اقساط:
**تورها بصورت اقساط 3الی 6 ماه و تا سقف 30 میلیون تومان قابل فروش است .
**به ازاء هر ماه 4% به مبلغ تور اضافه خواهد شد.
**چک ضمانت به مبلغ کل اقساط.
**داشتن دست چک به نام خود مسافر الزامی می باشد

هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی است


1- در صورت مثبت شدن نتیجه تست کرونا از 48 تا 72 ساعت قبل از پرواز ، کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان از جمله هزینه تور، اقامت و بلیط بدون جریمه مسترد می گردد
2- در صورت مثبت شدن نتیجه تست در کشور مقصد  کلیه هزینه های اقامت در هتل ناشی از قرنطینه، پرواز برگشت به ایران، درمان، خرید دراو، خوراک، و ... بعهده شرکت بیمه گذار تخت قرارداد خواهد بود
3- تست کرونای مسافرین در مسیرهای آنتالیا و آلانیا، با ارائه واچر هتل، در محل اقامت مسافرین و با نرخ تخفیف دار انجام می پذیرد

4 - بار مجاز 25 کیلوگرم ، بار کابین 7 کیلوگرم

در صورت درخواست هتل های دیگر با ما تماس بگیرید
شماره تماس:  02188507190 - 02143638

پشتبانی 24 ساعته: 09124788288


6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW