انتخاب تاریخ تور

2 تاریخ

تور پوکت 7 شب (نوروز 1403)

دانلود پکیچ
شروع سفر
از دبی, فرودگاه بین‌المللی دبی
به سمت پوکت, فرودگاه بین‌المللی پوکت
نوع سفر: هوایی پرواز (Economy) ایرلاین:
اماراتامارات
مدت پرواز: 5 ساعت
بدون اقامت در پوکت
از تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
به سمت دبی, فرودگاه بین‌المللی دبی
نوع سفر: هوایی پرواز (Economy) ایرلاین:
اماراتامارات
مدت پرواز: 2 ساعت
7 شب اقامت در دبی
از دبی, فرودگاه بین‌المللی دبی
به سمت تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
نوع سفر: هوایی پرواز (Economy) ایرلاین:
اماراتامارات
مدت پرواز: 2 ساعت
بدون اقامت در تهران
پایان سفر
از پوکت, فرودگاه بین‌المللی پوکت
به سمت دبی, فرودگاه بین‌المللی دبی
نوع سفر: هوایی پرواز (Economy) ایرلاین:
اماراتامارات
مدت پرواز: 5 ساعت

انتخاب هتل

15 پیشنهاد
 • قیمت 2 تخته
  98,000,000تومان
 • قیمت 3 تخته
  98,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  105,000,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  98,000,000تومان
 • قیمت نوزاد
  15,000,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  93,000,000تومان
SUPERIOR ROOM
 • قیمت 2 تخته
  100,000,000تومان
 • قیمت 3 تخته
  100,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  107,000,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  100,000,000تومان
 • قیمت نوزاد
  15,000,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  94,000,000تومان
STD
 • قیمت 2 تخته
  102,000,000تومان
 • قیمت 3 تخته
  102,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  114,000,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  102,000,000تومان
 • قیمت نوزاد
  15,000,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  94,000,000تومان
PREMIUM
 • قیمت 2 تخته
  103,000,000تومان
 • قیمت 3 تخته
  103,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  113,000,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  103,000,000تومان
 • قیمت نوزاد
  15,000,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  94,000,000تومان
SUPERIOR
 • قیمت 2 تخته
  104,000,000تومان
 • قیمت 3 تخته
  104,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  115,000,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  103,800,000تومان
 • قیمت نوزاد
  15,000,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  97,000,000تومان
SUPERIOR
 • قیمت 2 تخته
  105,700,000تومان
 • قیمت 3 تخته
  105,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  115,000,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  105,700,000تومان
 • قیمت نوزاد
  15,000,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  94,000,000تومان
SUPERIOR NO VIEW
 • قیمت 2 تخته
  106,000,000تومان
 • قیمت 3 تخته
  106,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  114,000,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  106,000,000تومان
 • قیمت نوزاد
  15,000,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  97,000,000تومان
DELUXE
 • قیمت 2 تخته
  106,800,000تومان
 • قیمت 3 تخته
  106,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  119,800,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  106,800,000تومان
 • قیمت نوزاد
  15,000,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  95,000,000تومان
ONE BEDROOM SUITE
 • قیمت 2 تخته
  107,700,000تومان
 • قیمت 3 تخته
  107,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  124,000,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  107,000,000تومان
 • قیمت نوزاد
  15,000,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  95,000,000تومان
DELUXE
 • قیمت 2 تخته
  110,000,000تومان
 • قیمت 3 تخته
  110,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  128,000,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  110,000,000تومان
 • قیمت نوزاد
  15,000,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  95,000,000تومان
SUPERIOR
 • قیمت 2 تخته
  110,600,000تومان
 • قیمت 3 تخته
  110,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  128,000,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  107,400,000تومان
 • قیمت نوزاد
  15,000,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  98,000,000تومان
DELUXE
 • قیمت 2 تخته
  113,400,000تومان
 • قیمت 3 تخته
  113,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  138,000,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  107,500,000تومان
 • قیمت نوزاد
  15,000,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  99,000,000تومان
DLX
 • قیمت 2 تخته
  117,000,000تومان
 • قیمت 3 تخته
  117,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  144,000,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  117,000,000تومان
 • قیمت نوزاد
  15,000,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  101,000,000تومان
DLX
 • قیمت 2 تخته
  118,000,000تومان
 • قیمت 3 تخته
  118,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  145,000,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  117,000,000تومان
 • قیمت نوزاد
  15,000,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  101,000,000تومان
PREMIER
 • قیمت 2 تخته
  119,000,000تومان
 • قیمت 3 تخته
  119,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  146,000,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  117,000,000تومان
 • قیمت نوزاد
  15,000,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  101,000,000تومان
DLX

اطلاعات تور