021-88507190

ارمنستان منطقه آزاد بین ایران و اوراسیا

ارمنستان منطقه آزاد بین ایران و اوراسیا
از‌آنجا‌که ارمنستان تنها کشور دارنده مرز زميني بين ايران و اتحاديه اوراسیا است، اين کشور مي‌تواند نقش مهمي در ايجاد تبادلات تجاري بين ايران و اين اتحاديه بازي کند. در‌حال‌حاضر با امضاي تفاهم‌نامه موانع سياسي ايجاد منطقه آزاد تجاري در ارمنستان از سوی بخش خصوصي رفع شده است. به گفته فغاني مهم‌ترين سند امضا‌شده بين دو کشور امضاي موافقت‌نامه تجارت ترجيحي بين ايران و اتحاديه اوراسيا است. اين موافقت‌نامه بعد از گذراندن مدت موقت به موافقت‌نامه دائم تبديل مي‌شود و ارمنستان به منطقه آزاد تجاري بين ايران و اتحاديه اوراسيا تبديل مي‌شود. اين کشور داراي مرز مشترک بين ايران و اتحاديه اوراسيا است. ما نيازمند کريدور حمل‌ونقل زميني يا جاده مناسب بين دو کشور هستيم. مسير فعلي، مسير مناسب براي استفاده کاميون‌هاي ايراني نيست. ارمنستان به دنبال فاينانس‌کننده مناسب است که اين مسير را اصلاح کند و ايران نيز در اين فرايند به اين کشور همسايه کمک مي‌کند
6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW