021-88507190

فرش آبرش کوش آداسی

فرش آبرش کوش آداسی
یکی دیگر از مراکز خرید مهم کوش اداسی فرش آبرش کوش آداسی نام دارد که افرادی که برای سوغاتی به دنبال فرش و تابلو فرش اصل ترک هستند می توانند از این مرکز دیدار کنند. می توان در میان حجره های فرش فروشی، برخی از شرکت های ایرانی نیز دید که فرش های خود را در آن جا به فروش می رسانند. به طور کلی فرش آبرش کوش آداسی بهترین مرکز برای خرید فرش و گلیم است. این مرکز از مهم ترین مراکز خرید کوش آداسی برای گردشگران است.
6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW