021-88507190

اِفِسوس کوش آداسی

اِفِسوس کوش آداسی

 این مکان یکی از زیباترین شهرهای باستانی در دنیا و مرکز زیارتی سیبل اول و سپس آرتمیس و سپس مریم مقدس بوده است. همچنین زادگاه فیلسوف هراکلیتوس بوده است. در بازدید از این مکان می توانید از باسیلیک سنت جان، خانه مریم مقدس و معبد آرتمیس هم دیدن کنید. 

6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW