021-88507190

موزه آتاتورک آنتالیا

موزه آتاتورک آنتالیا

Antalya Ataturk Museum

موزه آتاتورک از جاذبه های گردشگری آنتالیا می باشد . این موزه محل نگهداری وسایلی است که در گذشته مورد استفاده بنیانگذار جمهوری ترکیه یعنی آتاتورک قرار می گرفته است.

موزه آتاتورک آنتالیا همان خانه ای است که آتاتورک در سفر ۶ مارس سال ۱۹۳۰ به آنتالیا یک هفته در آنجا اقامت گزید. در سال ۱۹۸۰ تحت عنوان موزه آتاتورک آنتالیا افتتاح شد. در استانبول نیز موزه آتاتورک استانبول قرار دارد . خانه دو طبقه می باشد. در طبقه پایینی، اتاقها، حمام و آشپزخانه است. آتاتورک در اتاق بالکن دار طبقه دوم استراحت کرده است . موزه آتاتورک بجز روزهای دوشنبه همه روزه جهت بازدید همگان باز می باشد.

6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW