021-88507190

آثار تاریخی مالاکا

آثار تاریخی مالاکا

مالاکا یا ملاکا یکی از شهر های فوق العاده زیبا و دیدنی کشور مالزی است که در واقع مرکزیت تجاری کشور محسوب می شود . کل زیبایی ملاکا به دلیل داشتن بناهای تاریخی و معماری و سازه های ساختمان های این شهر است . اکثر موزه ها و بناهای تاریخی که در این شهر وجود دارد به دست هلندی ها ساخته شده است .


6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW