021-88507190

خیابان جونکر یا محله چینی ها ملاکا

خیابان جونکر یا محله چینی ها ملاکا

خیابان جونکر (JONKER STREET) یا همان محله چینی ها در ملاکا یکی از جاذبه های گردشگری و پر بازدید این شهر است که هر روزه میزبان گردشگران بسیاری از جاهای مختلف دنیاست . این منطقه از زمان استعمار هلندی ها معروف و پر رفت و آمد شد چرا که در آن زمان این منطقه خانه ای برای تعداد زیادی از خدمتکاران و زیر دستان اشراف زادگان هلندی بوده است . در صورتی که بعد از خروج از استعمار هلندی ها , خود اشراف زادگان برای سکونت به این محل آمدند . تعداد زیادی از خانه های بزرگ و مغازه ها رستوران هایی که در قرن هفدهم در این منطقه ساخته شده بود , امروزه نیز به چشم میخورد . خیابان جونکر هر جمعه و شنبه و یکشنبه به صورت کامل بسته می شود و دلیلش این است که در این 3 روز این خیابان محل بازار دستفروشان می شود .

6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW