021-88507190

کلیسای سنت پل ملاکا

کلیسای سنت پل ملاکا

کلیسای سنت پل (ST.PAUL'S CHURCH) ملاکا به دست یک کاپیتان پرتغالی در سال 1521 و به صورت خیلی ساده ای بنا شد . داخل این کلیسا مقبره 'سنت فرانسیس خاویر' یکی از بنیان گذاران فرقه 'یسوعیون' قرار دارد . وی از این کلیسا به عنوان یک پایگاه تبلیغاتی برای چین و ژاپن استفاده میکرده که در یکی از سفرهای خود بیمار شده و در چین در گذشت . جسد او قبل از انتقال به گوا در این محل نگهداری می شده که به همین دلیل داخل کلیسای سنت پل مقبره ای برای او درست شده است .

6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW