021-88507190

ستادسویس ملاکا

ستادسویس ملاکا

ستادسویس (STADTHUYS) ملاکا سالنی هلندی است که مانند بیشتر بازمانده های ساختمان های زمان استعمار هلند قرمز رنگ می باشد . ستادسویس در آن زمان محل استقرار فرمانداران و افسران هلندی بوده است اما در زمان استعمار انگلیسی ها به یک مدرسه تبدیل شد و امروزه تبدیل شده به موزه تاریخ و فرهنگ شناسی . در این موزه لباس های سنتی قرار دارد که نمایانگر دوره های مختلف تاریخی ملاکا می باشد .

6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW