021-88507190

شهر پرگ آنتالیا

شهر پرگ آنتالیا

شهر پرگ در فاصله 17 کیلومتری بخش شرقی شهر آنتالیا قرار گرفته است که البته امروزه شهر پرگ آنتالیا جزء خرابه های آن آثار دیگری از این شهر باقی نمانده است . خرابه هایی که امروزه به جا مانده در روزگاران قدیم شهر بزرگ فیلادلفیا بوده است که پایتخت امپراطوری یونان و بعد از آن پایتخت امپراطوری رومیان باستان بوده است . از این خرابه ها می توانید عظمت و شکوه شهر پرگ در آن زمان را تصور کنید . در این خرابه ها می توان آثاری از معابد بزرگ , حمام رومی , حمام یونانی و نیز همچنین استادیوم های بزرگ ورزشی که در آن دوره وجود داشته را مشاهده کرد . این شهر یکی از مکان های دیدنی آنتالیا می باشد ، چنانچه مسافر یکی از پکیج های تور آنتالیا هستید ، می توانید از این موزه تاریخی دیدن نمایید .

6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW