021-88507190

تور تفریحی با قایق مارماریس

تور تفریحی با قایق مارماریس

در لنگرگاه اصلی شهر مارماریس صدها قایق کوچک و بزرگ وجود دارد که گردشگران می توانند از آنها برای تورهای یک روزه خود استفاده کنند . تورهای روزانه ای که به مقصد جزایر و خلیج های اطراف برگزار می شوند , می توانند بسیار مهیج و جذاب باشند . برخی از بهترین مقاصد این تورها شامل : جزیره پارادایس روبروی مارماریس , ترنج , کوملوبوک , چیفتلیک و غار فسفری می باشند .

6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW