021-88507190

بلوار باتومی

بلوار باتومی
این پارک ساحلی و تفرجگاه ساحلی مربوط به دوره روسیه با قدمت 1881، قلب تپنده شهر باقی مانده است. به خصوص در ماه های تابستان که شب ها طولانی است و مسیر پیاده روی و کافه ها و بارهای مجاور آن در میان مردم محلی و گردشگران بیدار است. این پارک ساحلی که در ابتدا به دستور فرماندار وقت ناحیه باتومی احداث شده بود ویژگی های اصلی خود را کم و بیش حفظ کرده است اما بلوار از آن زمان تاکنون گسترش یافته و اکنون طول آن 7 کیلومتر می باشد. با چشمه ها، کافه ها و میله های ساحلی، چندین مجسمه عجیب و غریب وجود دارد که باید هنگام قدم زدن در مسیر آن مراقب باشید.
6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW