021-88507190

کاخ کرملین مسکو روسیه

کاخ کرملین مسکو روسیه
کاخ کرملین بزرگترین کاخ سلطنتی روسیه که با نام قلب مسکو نیز شناخته می شود ، یکی از زیبا ترین کاخ های دنیا می باشد . به دلیل زیبایی بسیار زیاد و نیز تاریخ و محل قرار گیری ، این کاخ یکی از جاذبه های توریستی مسکو به شمار می رود . این کاخ بیشتر از 600 سال است که میزبان سلاطین ، تزار ها و حالا توریست ها و گردشگران از سراسر جهان است که با تور روسیه به این مکان آمده اند تا شکوه و زیبایی آن را از نزدیک به چشم ببینند .
ارگ و یا کاخ کرملین مسکو ، یک قلعه تاریخی است که به صورت یک مجتمع در قلب شهر مسکو ساخته شده و از جنوب بر رودخانه مسکوا ، از شرق بر میدان سرخ و از غرب نیز به باغ الکساندر مشرف است . بنای این کاخ در سال 1487 به پایان رسید و شامل تعدادی کاخ و کلیسا است . نام معروف این کاخ کرملین است که به زمان روسی به معنای دژ می باشد . این کاخ از چهار قصر ، چهار کلیسا و نیز دیوار کرملین به همراهی برج های کرملین تشکیل شده است . از کاخ کرملین به منظور اسکان رئیس جمهور روسیه نیز استفاده می شود .
کرملین به شکل مثلث ، با جهت شمالی دارای ضلع هایی به طول 750 متر است . کرملین را واقعا می توان از نظر سمبلیک ، تاریخی و نیز استراتژیکی ، قلب مسکو نامید . بزرگترین کلیسای کرملین ، کلیسای جامع اوسپنسکی است که طی سال های 1475 تا 1479 ساخته شده و نیز تزار ها در آنجا تاج گذاری می کردند . به دلیل اینکه تاتار ها اغلب از آنجا به شهر حمله می کردند ، در ابتدا دیوار آجری کرملین در کنار رودخانه مسکو بنا شد .
6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW