021-88507190

مثلث فرهنگی سریلانکا

مثلث فرهنگی سریلانکا
مثلث فرهنگی سریلانکا شامل سه شهر دامبولا ، سیگیرا و پولوناروا هستند که به دلیل قرار گرفتن د رنزدیکی یکدیگر و نیز دارا بودن جاذبه های گردشگری تاریخی و باستانی به «مثلث فرهنگی» این کشور مشهور هستند . این مثلث یکی از جاذبه های توریستی سریلانکا به شمار می رود . چندین مکان های باستانی در این سه شهر از سمت سازمان علمی ، فرهنگی و آموزشی ملل متحد (یونسکو) به عنوان میراث جهانی اعلام شده اند . علاوه بر آنها سه شهر کندی "سین هاراجا"  و "آنارداپورا" در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده اند . دامبولا ، سیگیریا ، پولوناروا و کندی در مرکز ، آنورداپورا در شمال و سین هاراجا در جنوب سریلانکا قرار دارند .
6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW