021-88507190

دلایل ریجکتی

دلایل ریجکتی

دلایلی که موجب رد درخواست ویزای کانادا می شود:

مردودی ویزای کانادا می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. اینجا  ابتدا دلایل مردودی ویزای کوتاه مدت بخصوص مردودی ویزای توریستی را مورد توجه قرار خواهیم داد، در قبال هر پرونده ای که ریحکت شود مامور ویزا موظف به صدور نامه مکتوب با ذکر دلایل مردودی ویزا میباشد. در این نامه گزینه هایی که طبق آن متقاضی نتوانسته مسئول صدور ویزا را قانع کند علامت زده و نامه را در حساب آنلاین ویزای متقاضی قرار میدهد. 

دلایل معمول مردودی ویزای کانادا

عموماً علت مردود شدن درخواست ویزای کانادا متقاعد نشدن مسئول صدور ویزا از قصد شما برای ترک کانادا پس از اتمام مدت ویزای شماست و او بر این باور است که شما قصد اقامت بلند مدت یا دائم در کانادا را دارید. البته وجود مشکلات در پرونده و کمبود مدارک نیز منتج به عدم صدور ویزا برای شخص متقاضی می شود. بنابراین متقاضی به هرترتیب می بایست آفسر مربوط به پرونده را متقاعد کند که قصد اقامت کوتاه مدت در مانادا را دارد در غیر اینصورت درخواست  ویزا مردود خواهد شد. 

برای مثال یک متقاضی با 45 سال سن و مدرک تحصیلی دیپلم و فاقد دانش زبان انگلیسی درخواست ویزای تحصیلی کرده است  مسئول رسیدگی به این پرونده شک دارد که قصد متقاضی از مهاجرت به کانادا موقت باشد لذا پرونده ایشان توسط آفیسر مردود اعلام می شود. 

مردودی ویزای توریستی کانادا

اگر شما درخواست ویزای توریستی کانادا بدهید و آفیسر قانع نشود که قصد اصلی شما بازدید از کاناداست، او ویزای کانادا شما را مردود خواهد کرد. دلیل اصلی مردود شدن در ویزای توریستی کانادا هم یکی از عوامل زیر است:

  • عدم ارائه مدارک کافی مالی و نداشتن بودجه برای پرداخت هزینه ها در طول سفر
  • عدم ارسال درست و کامل مدارک و فرم ها
  • در صورتی که متقاضی سابقه سفرهای قبلی کافی نداشته باشد
  • نداشتن برنامه درست و مشخص برای سفر
  • عدم کفایت مالی شخصی که شما را به کانادا دعوت کرده است
  • هدف شما از سفربه کانادا برای افسر مسئول رسیدگی به درخواست ویزای شما قانع کننده نباشد
  • پیوند های شما با کشور مبدا

زمان اقدام مجدد پس از ریجکت شدن ویزای کانادا 

قانون مشخصی برای اینکه با چه بازه زمانی پس از مردودی درخواست ویزای کانادا درخواست مجدد بدهید وجود ندارد ولی از نظر تجربی بهتر است زمانی مجدداً درخواست ویزا ارائه دهید که علت اصلی مردودی را میدانید و در خصوص رفع آن مشکل اقادام کرده باشید. پس از رفع مشکل پرونده میتوانید بلافاصله درخواست مجدد برای ویزای کانادا را بدهید.  متاسفانه شما میبایست تمام هزینه های مربوط به اداره مهاجرت کانادا را مجدد پرداخت کنید و در هر صورتی درخواست ویزا دهید، باید انگشت نگاری را تجدید کنید.

6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW