021-88507190

یادبود قربانیان نسل کشی ارمنی ها ارمنستان

یادبود قربانیان نسل کشی ارمنی ها ارمنستان
یادبود قربانیان نسل کشی ارمنی ها ، نام بنای یادبودی است که به یادبود کشته شدگان ارمنی به دست ترکان عثمانی که در سال 1915 روی داد ، ساخته شده است . این بنا یکی از مکان های دیدنی ارمنستان است که نباید بازدید از آن را فراموش کرد . این سازه بر فراز دره هرازدان ، در پایتخت ارمنستان ، ایروان قرار دارد و در سال 1965 ، به مناسبت پنجاهمین سالگرد نسل کشی ارامنه ساخته شد . معماری و طراحی آن توسط "کالاشیان" و "مکرچیان" انجام شده است . نام این بنا در زبان ارمنی "زیزرناکابرت" به معنی قلعه پرستوها می باشد . 12 ستون همگرا ، تجلی 12 استانی است که ارمنی ها در آنجا کشت هشده اند . د رمیان این ستون ها آتش جاویدان قرار دارد که تجلی روح و روان خاموشی ناپذیر ارمنی هاست . نام یادبود قربانیان نسل کشی ارمنی ها از آنجا گذاشته شده است که پرستو پرنده ایست که همیشه به آشیانه خود بازمی گردد ، حتی اگر آشیانه اش نابود شده باشد . ستون 44 متری سوزنی شکلی که در کنار آن وجود دارد ، نشانه بقای نسل و زایش دوباره ارمنی هاست . در طول باغی که دور این یادبود وجود دارد ، دیوار 100 متری کشیده شده است که نام شهرها و روستاهایی که نسل کشی در آنها صورت گرفته است ، بر روی آن نوشته شده است .
برای خرید بلیط لحظه آخری ارمنستان به صفحه مربوطه مراجعه نمایید .
6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW