021-88507190

رستوران مرتاقه MER TAGHE

رستوران مرتاقه MER TAGHE

یکی از غذاهایی که حتما باید در سفر به ارمنستان آن را امتحان کرد، پیتزاهای سنتی ارمنی است که بهترین نوع این پیتزا را در رستوران مر تاقه واقع در خیابان تومانیان (Tumanyan) می توان یافت، همچنین مرتاقه یکی از رستوران های قدیمی ایروان است که در برنامه اکثر تورهای داخل شهری گنجانده شده و گردشگران زیادی برای چشیدن طعم اصیل غذاهای سنتی ارمنی به این رستوران می آیند. رستوران مر تاقه محیط سنتی، صمیمی و دلنشینی دارد همچنین کارکنان این رستوران بسیار خوش برخورد هستند، شاید به همین خاطر است که در نظرسنجی های انجام شده امتیاز این رستوران بیشتر از سایرین بوده و توانسته عنوان محبوب ترین رستوران ایروان را به خود اختصاص دهد.

رستوران مرتاقه

6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW