021-88507190

جزیره سدیر ساحل کلوپاترا مارماریس

جزیره سدیر ساحل کلوپاترا مارماریس
جزیره کلوپاترا در 18 کیلومتری شمال مارماریس قرار داره.. این جزیره به سدیر هم معروفه.. و یه ساحل شنی زیبا، و شهر باستانی کدرا در این جزیره وجود داره.. بقایای دیوارهای شهر از آثار تاریخی مارماریسه..
6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW