021-88507190

مسجد کریستال مالزی اولین مسجدهوشمنددنیا

مسجد کریستال مالزی اولین مسجدهوشمنددنیا
مسجد کریستال یا شیشه ای در درجزیره «وان من»در ترنگانو در شمال شرقی مالزی قرار دارد و ساخت آن از سال 2006 آغاز شد و تا سال 2008 میلادی به پایان رسید 
این مسجد که از کریستال خالص ساخته شده است، دومین مسجد بزرگ جنوب شرقی آسیا و یکی از زیباترین مساجد مالزی به شمار می آید
این مکان مجهز به تکنولوژیهای جدید از جمله اینترنته که به زائران این امکان را میده که به قرائت قرآن کریم به صورت الکترونیکی گوش کنند
6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW