021-88507190

میدان عقاب (داتاران لانگ) لنکاوی

میدان عقاب (داتاران لانگ) لنکاوی

میدان عقاب لنکاوی (EAGLE SQUARE LANGKAWI) یکی از جاذبه های دیدنی و زیبا شهر لنکاوی است که در نزدیکی لنگرگاه قایق های کوا قرار دارد . بومیان و محلی ها این منطقه را داتاران لانگ می نامند . میدان عقاب برای گردشگرانی که از راه دریا به لنکاوی می آیند اولین مکان دیدنی است که آنها را جذب می کند . در وسط این میدان یک عقاب بسیار بزرگ به رنگ قرمز وجود دارد که طوری طراحی و ساخته شده است که انگار آماده پرواز است . نام لنکاوی نیز به زبان بومی مفهوم عقاب قرمز را دارد .

6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW