021-88507190

معبد آسمانی چین

معبد آسمانی چین
معبد آسمانی بزرگ ترین و کامل ترین قربانگاه باستانی در چین به حساب می آید . پادشاهان سلسله های مینگ و چینگ هر سال در این معبد ‏مراسم پرشکوهی برای آسمان و برکت محصولات فراوان بر پا کرده بودند . شاه در چین فرزند آسمان نامیده می شده است و با این نام و لغب و هویت کشور را ‏حکمفرمایی می کرده اند . لذا برگزاری مراسم قربانی آسمان اختیار خاص شاه بوده است ، معبد آسمانی در جنوب شهر ممنوعه قرار دارد و ‏مساحت آن 4 برابر شهر ممنوعه است . جنوبی ترین دیوار معبد آسمانی چهار گوشه می باشد که نشانه زمین ، شمالی ترین ضلع دیوار نیم دایره می باشد که نشانه ‏آسمان است . این طراحی از ایده باستانی چین درباره آسمان گرد و زمین چهار گوش سر چشمه گرفته است . معبد آسمانی به معبد داخلی و ‏خارجی تقسیم می شود و دو دیوار گرد دور آن را فرا گرفته است . ساختمان های اصلی در یک خط از جنوب تا شمال معبد داخلی استقرار ‏یافته اند که شامل یوان چیو ، خوان چون یو ، و نیز سالن چی نیان می باشند .‏
‏" یوان چیو" یک سکوی سنگی دارای سه طبقه است ، قطعات سنگ های پله ای و نرده ها همگی با عدد نه در نه نصب شده است . زیرا عدد نه ‏نماد آسمان ها می باشد سکوی" یوان چیو" محل اصلی برای نیایش آسمانی است .‏
‏"خوان چون یو" سالن بزرگ دوار با ترکیبات چوبی است و از دیدنی های شگفت آور این قسمت ، شنیدن انعکاس صدا از دیوار سنگ است . اگر ‏دو نفر جداگانه در دو طرف دیوار شرقی و غربی بایستند و به طرف شمال چهره به دیوار صحبت کنند ، امواج صدای آنان به وضوح و دائما به ‏گوش طرف مقابل می رسد .
سالن "چی نیان" با شکوه ترین ساختمان معبد آسمانی است و ارتفاع آن 38 متر و قطرآن 32.72 متر است و بر پایه ‏سنگی دوار قرار دارد . پادشاهان هر سال در این سالن مراسم برکت محصولات فراوان را برگزار می کردند .‏
چنانچه مسافر تورهای چین هستید , به معبد آسمانی که یکی از بهترین مکان های دیدنی چین می باشد ، سر بزنید و از معماری بی نظیر و با اصالت چینی دیدن نمایید .
6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW