021-88507190

مدارک مورد نیاز برای ویزای کانادا

مدارک مورد نیاز برای ویزای کانادا

لیست مدارک مورد نیاز برای ویزای توریستی کانادا

  1. اصل پاسپورت متقاضی با حداقل شش ماه اعتبار به انضمام کلیه پاسپورتهای قدیمی که در آنها ویزا درج شده است.
  2. یک قطعه عکس جدید 3.5 در 4.5 رنگی با زمینه سفید.
  3. ترجمه شناسنامه.
  4. ترجمه سند ازدواج در صورت همسفر بودن با همسر (در صورت همراهی فرزندان حتماً گواهی اشتغال به تحصیلشان ترجمه شود).
  5. تکمیل فرم اطلاعات فردی و خانوادگی برای هر یک از متقاضیان به صورت جداگانه.
  6. مدارک مالی، شامل نامه تمکن بانک به زبان انگلیسی و ممهور به مهر امور بین الملل بانک به همراه گردش چهار ماه حساب که نشان دهنده میزان درآمد ماهیانه متقاضی باشد. در صورتی که گواهی سپردهی بلندمدت، گواهی خرید سهام یا اوراق بهادار، سند اتومبیل، و اجاره نامه دارید نیز ارائه دهید )مدت اعتبار نامه تمکن مالی و ریزپرینت 4 ماه آخر یک ماه است)
  7. ترجمه اسناد ملکی.
  8. مدارک شغلی برای کارمندان: گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی روی سربرگ شرکت (با ذکر تاریخ شروع به کار، عنوان شغلی و درآمد سالیانه، نام مدیر یا سوپروایزر، و مدت زمان موافقت شده با مرخصی)، ترجمه فیش حقوقی دو ماه آخر، ترجمه لیست بیمه دو ماه آخر و ترجمه حکم کارگزینی؛ کارفرمایان: ترجمهی آگهی تأسیس، آگهی تغییرات وآگهی تصمیمات شرکت در روزنامه رسمی، ترجمه لیست بیمه و فیش حقوقی 2 ماه آخر کارمندان، ترجمه آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده، نامه تمکن بانک شرکت، و ریزپرینت 4 ماه آخر به لاتین؛ تجار: ترجمه کارت بازرگانی، گواهی اتاق بازرگانی، ترجمه آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده، ترجمه لیست پرداخت بیمه؛ پزشکان: ترجمه پروانه دائم طبابت، کارت نظام پزشکی، ترجمه پروانه مطب، ترجمه آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده، و ترجمهی لیست پرداخت بیمه؛ مهندسان: ترجمه پروانه نظام مهندسی یا جواز ساخت؛ کارخانه داران و صاحبان مشاغل آزاد: ترجمه پروانه بهره برداری، ترجمه جواز کسب، ترجمهی آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده، و ترجمه لیست پرداخت بیمه؛ بازنشستگان: ترجمه حکم بازنشستگی و ترجمه فیش حقوقی دو ماه آخر بازنشستگی (در صورت افزایش حقوق، ترجمه حکم افزایش حقوق بازنشستگی ارائه شود).
  9. دعوتنامه، شامل مشخصات کامل دعوت کننده و متقاضی، نسبت، دلیل سفر متقاضی، آدرس و تلفن، مدت زمان اقامت، و هرگونه موارد مرتبط دیگر )دعوتنامه پس از تنظیم باید به مهر و امضای دفتر ثبت (Public Notary)برسد؛ مدارک فرد دعوت کننده: ارائه کارت شهروندی (Canadian Citizenship Card) ،)پاسپورت کانادایی، شناسنامه کانادایی (Canadian (Birth Certificate) یا کارت اقامت (PR CARD)از سوی فرد دعوت کننده الزامیست. همچنین، سایر مدارک فرد دعوت کننده، شامل گواهی اشتغال به کار، نامه بانک، برگه های مالیاتی (Notice of Assessment) ، و فرمهای T4 یا T1 تأثیر بسیار زیادی روی نتیجه درخواست ویزای فرد دعوت شونده دارند؛ در صورت نداشتن دعوتنامه، ارائه رزرو هتل و شرح برنامه سفر به همراه رزرو بلیط رفت و برگشت کانادا الزامیست؛
  10. ترجمه رضایتنامه محضری برای همراهی فرزندانی که بدون یکی از والدین قصد مسافرت دارند. رضایتنامه باید از سوی کسی باشد که آنها را همراهی نمیکند.

 

کلیه مدارک فارسی باید به زبان انگلیسی ترجمه رسمی شوند و ترجیحا به تایید دادگستری برسند.

6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW