021-88507190
رفت
تاریخ های تور
برگشت
پنجشنبه
21 بهمن 1400
چهارشنبه
27 بهمن 1400
پنجشنبه
28 بهمن 1400
چهارشنبه
04 اسفند 1400

تور آنتالیا(14 ، 21 ، 28 بهمن) پگاسوس

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • ADA فرودگاه آدانا
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 05:10
 • مدت پرواز 01:00
فرودگاه آدانا
 • ADA فرودگاه آدانا
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 08:30
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • ADA فرودگاه آدانا
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 20:30
 • مدت پرواز 01:00
فرودگاه آدانا
 • ADA فرودگاه آدانا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:40
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
قیمت 2 تخته
5,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,290,000 تومان
کودک 6تا12 سال
5,490,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,290,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
6,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,890,000 تومان
کودک 6تا12 سال
5,490,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,290,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
8,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,150,000 تومان
کودک 6تا12 سال
5,490,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,290,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
8,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,750,000 تومان
کودک 6تا12 سال
5,490,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,290,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
9,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,850,000 تومان
کودک 6تا12 سال
5,490,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,290,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
توضیحات : belek
قیمت 2 تخته
9,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,450,000 تومان
کودک 6تا12 سال
5,490,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,290,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
11,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,100,000 تومان
کودک 6تا12 سال
5,490,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,290,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
11,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,150,000 تومان
کودک 6تا12 سال
5,490,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,290,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
11,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,550,000 تومان
کودک 6تا12 سال
5,490,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,290,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,050,000 تومان
کودک 6تا12 سال
5,490,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,290,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,850,000 تومان
کودک 6تا12 سال
5,490,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,290,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,650,000 تومان
کودک 6تا12 سال
5,490,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,290,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,100,000 تومان
کودک 6تا12 سال
5,490,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,290,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,350,000 تومان
کودک 6تا12 سال
5,490,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,290,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,550,000 تومان
کودک 6تا12 سال
5,490,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,290,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,150,000 تومان
کودک 6تا12 سال
5,490,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,290,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,900,000 تومان
کودک 6تا12 سال
5,490,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,290,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,900,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,690,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,290,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,900,000 تومان
کودک 6تا12 سال
5,490,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,290,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,650,000 تومان
کودک 6تا12 سال
5,490,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,290,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,900,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,000,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,290,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
16,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,000,000 تومان
کودک 6تا12 سال
5,490,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,290,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
17,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,300,000 تومان
کودک 6تا12 سال
5,490,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,290,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
17,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,200,000 تومان
کودک 6تا12 سال
5,490,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,290,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
24,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
40,890,000 تومان
کودک 6تا12 سال
5,490,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,290,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
25,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
42,600,000 تومان
کودک 6تا12 سال
5,490,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,290,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
30,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
51,200,000 تومان
کودک 6تا12 سال
5,490,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
5,290,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت
1 ترانسفر فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک
1 اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 همراه داشتن جواب تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز الزامی میباشد.
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 سمیه خاکی 43638 - داخلی 101و301
2 مریم فراهانی 43638 - داخلی 103و303
3 ابولفضل نوروزی 43638 - داخلی 110و310
4 صابر آروین 43638 - داخلی 105و106
توضیحات‌

خدمات سفر: بلیط رفت و برگشت پروازمستقیم پگاسوس/6 شب و 7 روزاقامت در هتل طبق سرویس هتل / ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی / لیدر فارسی زبان /  پوشش بیمه مسافرتی کرونا تا سقف 10.000 یورو
مدارک لازم: اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار / همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت الزامی می باشد

شرایط اقساط:
**تورها بصورت اقساط 3الی 10 ماه و تا سقف 30 میلیون تومان قابل فروش است .
**به ازاء هر ماه 3% به مبلغ تور اضافه خواهد شد.
**چک ضمانت به مبلغ کل اقساط.
**داشتن دست چک به نام خود مسافر الزامی می باشد


1- در صورت مثبت شدن نتیجه تست کرونا از 48 تا 72 ساعت قبل از پرواز ، کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان از جمله هزینه تور، اقامت و بلیط بدون جریمه مسترد می گردد
2- در صورت مثبت شدن نتیجه تست در کشور مقصد  کلیه هزینه های اقامت در هتل ناشی از قرنطینه، پرواز برگشت به ایران، درمان، خرید دراو، خوراک، و ... بعهده شرکت بیمه گذار تخت قرارداد خواهد بود
3- تست کرونای مسافرین در مسیرهای آنتالیا و آلانیا، با ارائه واچر هتل، در محل اقامت مسافرین و با نرخ تخفیف دار انجام می پذیرد

4 - بار مجاز 25 کیلوگرم ، بار کابین 7 کیلوگرم
50درصد مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی است
در صورت درخواست هتل های دیگر با ما تماس بگیرید
شماره تماس:  02188507190 - 02143638

پشتبانی 24 ساعته: 09124788288