021-88507190

تور آنتالیا 31 اردیبهشت

این تور منقضی شده است.

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • ADA فرودگاه آدانا
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 06:35
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه آدانا
 • ADA فرودگاه آدانا
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 00:00
 • مدت پرواز 00:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • ADA فرودگاه آدانا
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 00:00
 • مدت پرواز 00:30
فرودگاه آدانا
 • ADA فرودگاه آدانا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:55
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
قیمت 2 تخته
11,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,680,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,680,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
11,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,920,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,610,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,940,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,350,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,620,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,470,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,600,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,390,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
15,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,220,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,780,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
15,620,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,390,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,810,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
16,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,490,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,000,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
16,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,930,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,250,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
17,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,930,000 تومان
کودک 6تا12 سال
12,860,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
18,640,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,660,000 تومان
کودک 6تا12 سال
13,300,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,800,000 تومان
توضیحات : کلاب روم
قیمت 2 تخته
19,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,370,000 تومان
کودک 6تا12 سال
13,870,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,800,000 تومان
توضیحات : الگانس روم
قیمت 2 تخته
19,760,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,530,000 تومان
کودک 6تا12 سال
13,840,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
19,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,950,000 تومان
کودک 6تا12 سال
14,020,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
21,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,220,000 تومان
کودک 6تا12 سال
14,960,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
22,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,140,000 تومان
کودک 6تا12 سال
15,020,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
23,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,430,000 تومان
کودک 6تا12 سال
15,780,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
23,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,640,000 تومان
کودک 6تا12 سال
15,850,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
25,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,670,000 تومان
کودک 6تا12 سال
16,860,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
25,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,860,000 تومان
کودک 6تا12 سال
16,930,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
26,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
44,970,000 تومان
کودک 6تا12 سال
17,210,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
29,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
45,360,000 تومان
کودک 6تا12 سال
18,930,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
35,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
54,700,000 تومان
کودک 6تا12 سال
21,700,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
37,340,000 تومان
قیمت 1 تخته
52,020,000 تومان
کودک 6تا12 سال
22,650,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
42,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
60,100,000 تومان
کودک 6تا12 سال
25,400,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
43,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
60,840,000 تومان
کودک 6تا12 سال
25,580,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
50,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
80,400,000 تومان
کودک 6تا12 سال
29,260,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
55,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
94,200,000 تومان
کودک 6تا12 سال
31,900,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
66,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
109,400,000 تومان
کودک 6تا12 سال
37,470,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
7,800,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت
1 ترانسفر فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک
1 اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 همراه داشتن جواب تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز الزامی میباشد.
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 لیدا جعفری 43638 - داخلی 107و307
2 سمیه خاکی 43638 - داخلی 101و301
3 مریم فراهانی 43638 - داخلی 103و303
توضیحات‌

خدمات سفر: بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس(مستقیم)/6 شب و 7 روزاقامت در هتل طبق سرویس هتل / ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی / لیدر فارسی زبان /  پوشش بیمه مسافرتی کرونا تا سقف 10.000 یورو / تحویل اتاق به محض ورود مسافر

مدارک لازم: اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار / همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت الزامی می باشد
در صورت درخواست اقامت تک مبلغ 5/000/000تومان از مبلغ تور کسر میشود

هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی است
شرایط اقساط:
**تورها بصورت اقساط 3الی 6 ماه و تا سقف 30 میلیون تومان قابل فروش است .
**به ازاء هر ماه 4% به مبلغ تور اضافه خواهد شد.
**چک ضمانت به مبلغ کل اقساط.
**داشتن دست چک به نام خود مسافر الزامی می باشد

1- در صورت مثبت شدن نتیجه تست کرونا از 48 تا 72 ساعت قبل از پرواز ، کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان از جمله هزینه تور، اقامت و بلیط بدون جریمه مسترد می گردد
2- در صورت مثبت شدن نتیجه تست در کشور مقصد  کلیه هزینه های اقامت در هتل ناشی از قرنطینه، پرواز برگشت به ایران، درمان، خرید دراو، خوراک، و ... بعهده شرکت بیمه گذار تخت قرارداد خواهد بود
3- تست کرونای مسافرین در مسیرهای آنتالیا و آلانیا، با ارائه واچر هتل، در محل اقامت مسافرین و با نرخ تخفیف دار انجام می پذیرد
4 - بار مجاز 25 کیلوگرم ، بار کابین 7 کیلوگرم


در صورت درخواست هتل های دیگر با ما تماس بگیرید
شماره تماس:  02188507190 - 02143638
پشتبانی 24 ساعته: 09124788288