021-88507190
رفت
تاریخ های تور
برگشت
شنبه
08 بهمن 1401
سه شنبه
11 بهمن 1401
یکشنبه
09 بهمن 1401
چهار شنبه
12 بهمن 1401
دوشنبه
10 بهمن 1401
پنجشنبه
13 بهمن 1401
سه شنبه
11 بهمن 1401
جمعه
14 بهمن 1401
چهار شنبه
12 بهمن 1401
شنبه
15 بهمن 1401
پنجشنبه
13 بهمن 1401
یکشنبه
16 بهمن 1401
جمعه
14 بهمن 1401
دوشنبه
17 بهمن 1401
شنبه
15 بهمن 1401
سه شنبه
18 بهمن 1401
یکشنبه
16 بهمن 1401
چهار شنبه
19 بهمن 1401
دوشنبه
17 بهمن 1401
پنجشنبه
20 بهمن 1401
سه شنبه
18 بهمن 1401
جمعه
21 بهمن 1401
چهار شنبه
19 بهمن 1401
شنبه
22 بهمن 1401
پنجشنبه
20 بهمن 1401
یکشنبه
23 بهمن 1401

تور استانبول (3شب) 7 بهمن تا 20 بهمن

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • ایران ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 17:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 15:30
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
قیمت 2 تخته
7,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,580,000 تومان
کودک 6تا12 سال
7,250,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,250,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
9,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,890,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,040,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,250,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
9,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,160,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,180,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,250,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
9,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,420,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,310,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,250,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
9,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,420,000 تومان
کودک 6تا12 سال
7,910,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,250,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
9,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,690,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,310,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,250,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
11,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,940,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,440,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,250,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
11,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,000,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,180,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,250,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
11,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,530,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,630,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,250,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
12,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,330,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,970,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,250,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,790,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,770,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,250,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,180,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,970,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,250,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,920,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,460,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,250,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,650,000 تومان
کودک 6تا12 سال
8,840,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,250,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
13,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,640,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,310,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,250,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,930,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,870,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,250,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
14,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,650,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,870,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,250,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
15,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,370,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,230,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,250,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
15,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,370,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,450,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,250,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
19,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,730,000 تومان
کودک 6تا12 سال
9,150,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,250,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
21,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
36,050,000 تومان
کودک 6تا12 سال
10,590,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,250,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
28,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
50,450,000 تومان
کودک 6تا12 سال
11,890,000 تومان
قیمت نوزاد
1,890,000 تومان
کودک 2تا6 سال
6,250,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت
1 ترانسفر فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک
1 اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 همراه داشتن جواب تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز الزامی میباشد.
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 سحر صفوی 43638 - داخلی 105و305
2 لیدا جعفری 43638 - داخلی 107و307
3 سمیه خاکی 43638 - داخلی 101و301
4 مریم فراهانی 43638 - داخلی 103و303
5 مهدیه وصولی 43638 - داخلی 123 و 139
6 مهناز ایزدجو 43638 - داخلی 125 و 141
توضیحات‌

خدمات: پرواز رفت و برگشت پرواز رفت و برگشت ایران ایر و ایران ایر تور /3 شب اقامت در هتل طبق سرویس هتل/ بیمه مسافرتی / ترانسفر فرودگاهی / گشت شهری با ناهار / لیدر فارسی زبان
مدارک لازم: پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار /  همراه داشتن جواب منفی تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است

تور استانبول با هواپیمایی ایران ایر

به علت نوسانات نرخ ارز برای اطلاع از نرخ دقیق با کانتر مربوطه هماهنگ کنید1- در صورت مثبت شدن نتیجه تست کرونا از 48 تا 72 ساعت قبل از پرواز ، کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان از جمله هزینه تور، اقامت و بلیط بدون جریمه مسترد می گردد
2- در صورت مثبت شدن نتیجه تست در کشور مقصد  کلیه هزینه های اقامت در هتل ناشی از قرنطینه، پرواز برگشت به ایران، درمان، خرید دراو، خوراک، و ... بعهده شرکت بیمه گذار تخت قرارداد خواهد بود
3- تست کرونای مسافرین در مسیرهای آنتالیا و آلانیا، با ارائه واچر هتل، در محل اقامت مسافرین و با نرخ تخفیف دار انجام می پذیرد

4 - بار مجاز 30 کیلوگرم ، بار کابین 7 کیلوگرم

در صورت درخواست هتل های دیگر با ما تماس بگیرید
شماره تماس:  02188507190 - 02143638

پشتبانی 24 ساعته: 09124788288


6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW