021-88507190
رفت
تاریخ های تور
برگشت
سه شنبه
21 شهریور 1402
شنبه
25 شهریور 1402
چهار شنبه
22 شهریور 1402
یکشنبه
26 شهریور 1402
پنجشنبه
23 شهریور 1402
دوشنبه
27 شهریور 1402
یکشنبه
26 شهریور 1402
پنجشنبه
30 شهریور 1402
دوشنبه
27 شهریور 1402
جمعه
31 شهریور 1402
سه شنبه
28 شهریور 1402
شنبه
01 مهر 1402
چهار شنبه
29 شهریور 1402
یکشنبه
02 مهر 1402
پنجشنبه
30 شهریور 1402
دوشنبه
03 مهر 1402
جمعه
31 شهریور 1402
سه شنبه
04 مهر 1402

تور استانبول (4شب) پرواز آتا از تاریخ 20 تا 31شهریور همه روزه

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • آتا
 • Economy
 • ساعت پرواز 10:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • آتا
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
قیمت 2 تخته
17,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,220,000 تومان
کودک 6تا12 سال
15,630,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
13,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
17,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,220,000 تومان
کودک 6تا12 سال
15,790,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
13,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
18,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,260,000 تومان
کودک 6تا12 سال
16,550,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
13,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
18,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,480,000 تومان
کودک 6تا12 سال
16,450,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
13,500,000 تومان
توضیحات : BOUTIQUE
قیمت 2 تخته
19,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,320,000 تومان
کودک 6تا12 سال
16,920,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
13,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
20,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,930,000 تومان
کودک 6تا12 سال
17,060,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
13,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
20,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,360,000 تومان
کودک 6تا12 سال
17,360,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
13,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
22,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,420,000 تومان
کودک 6تا12 سال
18,180,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
13,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
22,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,830,000 تومان
کودک 6تا12 سال
18,280,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
13,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
22,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,240,000 تومان
کودک 6تا12 سال
20,220,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
13,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
24,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,090,000 تومان
کودک 6تا12 سال
19,100,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
13,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
24,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,260,000 تومان
کودک 6تا12 سال
20,820,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
13,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
24,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,380,000 تومان
کودک 6تا12 سال
19,480,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
13,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
24,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,380,000 تومان
کودک 6تا12 سال
19,480,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
13,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
24,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,500,000 تومان
کودک 6تا12 سال
19,470,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
13,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
25,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
36,500,000 تومان
کودک 6تا12 سال
19,700,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
13,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
25,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
36,740,000 تومان
کودک 6تا12 سال
19,750,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
13,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
27,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
37,840,000 تومان
کودک 6تا12 سال
20,600,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
13,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
28,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
42,320,000 تومان
کودک 6تا12 سال
21,160,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
13,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
28,880,000 تومان
قیمت 1 تخته
41,430,000 تومان
کودک 6تا12 سال
21,490,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
13,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
29,110,000 تومان
قیمت 1 تخته
44,120,000 تومان
کودک 6تا12 سال
21,600,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
13,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
29,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
42,320,000 تومان
کودک 6تا12 سال
21,720,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
13,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
31,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
48,820,000 تومان
کودک 6تا12 سال
22,840,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
13,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
32,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
49,040,000 تومان
کودک 6تا12 سال
23,400,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
13,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
36,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
58,900,000 تومان
کودک 6تا12 سال
25,300,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
13,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
38,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
62,930,000 تومان
کودک 6تا12 سال
26,310,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
13,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته
49,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
85,780,000 تومان
کودک 6تا12 سال
32,020,000 تومان
قیمت نوزاد
990,000 تومان
کودک 2تا6 سال
13,500,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت
1 ترانسفر فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک
1 اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 همراه داشتن جواب تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز الزامی میباشد.
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 سحر صفوی 43638 - داخلی 105و305
2 لیدا جعفری 43638 - داخلی 107و307
3 سمیه خاکی 43638 - داخلی 101و301
4 مهدیه وصولی 43638 - داخلی 109و309
5 مهناز ایزدجو 43638 - داخلی 103و303
توضیحات‌

خدمات: پرواز رفت و برگشت پرواز رفت و برگشت ایرباس 320 آتا /4 شب اقامت در هتل طبق سرویس هتل/ بیمه مسافرتی / ترانسفر فرودگاهی / گشت شهری با ناهار / لیدر فارسی زبان
مدارک لازم: پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار /  همراه داشتن جواب منفی تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است

به علت نوسانات نرخ ارز برای اطلاع از نرخ دقیق با کانتر مربوطه هماهنگ کنید1- در صورت مثبت شدن نتیجه تست کرونا از 48 تا 72 ساعت قبل از پرواز ، کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان از جمله هزینه تور، اقامت و بلیط بدون جریمه مسترد می گردد
2- در صورت مثبت شدن نتیجه تست در کشور مقصد  کلیه هزینه های اقامت در هتل ناشی از قرنطینه، پرواز برگشت به ایران، درمان، خرید دراو، خوراک، و ... بعهده شرکت بیمه گذار تخت قرارداد خواهد بود
3- تست کرونای مسافرین در مسیرهای آنتالیا و آلانیا، با ارائه واچر هتل، در محل اقامت مسافرین و با نرخ تخفیف دار انجام می پذیرد

4 - بار مجاز 25 کیلوگرم ، بار کابین 7 کیلوگرم

در صورت درخواست هتل های دیگر با ما تماس بگیرید
شماره تماس:  02188507190 - 02143638

پشتبانی 24 ساعته: 09195925160


6LevyWwaAAAAACvsDAeoacI8mALHICnfAPlFXLgW