021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 11 آذر

قیمت از 15,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 12 آذر

قیمت از 15,440,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 17 آذر

قیمت از 14,440,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 18 آذر

قیمت از 15,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 19 آذر

قیمت از 14,440,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 24 آذر

قیمت از 14,530,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 25 آذر

قیمت از 15,730,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 26 آذر

قیمت از 14,530,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 11 آذر

قیمت از 13,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 18 آذر

قیمت از 13,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 25 آذر

قیمت از 14,030,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور قونیه ویژه 19 آذر ویژه بزرگداشت مولانا

قیمت از 18,990,000 تومان

4 شب

پگاسوس

تور قونیه ویژه 24 آذر ویژه بزرگداشت مولانا

قیمت از 20,990,000 تومان

4 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب) آذر 1401

قیمت از 22,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب) دی ماه 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب) آذر 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب) دی ماه 1401

قیمت از 18,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب) آذر 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب) دی ماه 1401

قیمت از 18,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 به 23 آذر

قیمت از 32,760,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا از 15 به 23 آذر

قیمت از 32,680,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

لحظه آخری
تور دبی آذر 1401 (4 شب)

قیمت از 11,690,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 به 23 آذر

قیمت از 38,450,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 به 23آذر

قیمت از 37,260,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 15 به 23 آذر

قیمت از 36,500,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی آذر 1401

قیمت از 10,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی دی ماه 1401

قیمت از 8,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم دی ماه 1401

قیمت از 12,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم آذر 1401

قیمت از 14,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس آذر 1401

قیمت از 14,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس دی ماه 1401

قیمت از 12,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور استانبول (3شب) 12 آذر

قیمت از 5,600,000 تومان

3 شب

ایران آسمان

تور استانبول (4شب) 11 آذر

قیمت از 6,150,000 تومان

4 شب

ایران آسمان

تور استانبول (5شب) 12 آذر

قیمت از 7,110,000 تومان

5 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 16 آذر

قیمت از 10,480,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور ازمیر 23 آذر

قیمت از 10,680,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور ازمیر 30 آذر

قیمت از 10,680,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 16 آذر

قیمت از 8,940,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 23 آذر

قیمت از 9,640,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 30 آذر

قیمت از 9,640,000 تومان

6 شب

قشم ایر

لحظه آخری
تور دبی 15 آذر (4 شب)

قیمت از 12,410,000 تومان

4 شب

فلایدبی

تور ترکیبی استانبول آلانیا دی ماه 1401

قیمت از 12,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا آذر 1401

قیمت از 14,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم دی ماه 1401

قیمت از 8,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم آذر 1401

قیمت از 10,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم دی ماه 1401

قیمت از 9,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم آذر 1401

قیمت از 11,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم دی ماه 1401

قیمت از 12,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم آذر 1401

قیمت از 14,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی آذر 1401

قیمت از 10,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی دی ماه 1401

قیمت از 8,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 17 و 24 آذر

قیمت از 24,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 17 و 24 آذر

قیمت از 23,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 1و8 دی جشن کریسمس

قیمت از 28,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 1و8 دی جشن کریسمس

قیمت از 31,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور پوکت 1 دی (کریسمس)

قیمت از 34,660,000 تومان

7 شب

سلام ایر

تور پوکت 8 دی (کریسمس)

قیمت از 39,920,000 تومان

7 شب

سلام ایر

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب) دی ماه 1401

قیمت از 13,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب) آذر 1401

قیمت از 15,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

بهترین حمام های ترکی استانبول را بشناسید (قسمت اول)

گردشگری آژانس مسافرتی مهرپرواز 26 تیر ، 1397 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
سفر به استانبول بدون دیدن حمام های ترکی کامل نخواهد بود! بخور دادن، حمام کردن و ماساژهای گوناگون در یکی از حمام های استانبول، یکی از مهمترین کارهایی است که باید در استانبول انجام دهید.

ازحمام های ترکی مهیج و با مزه در استانبول چه میدانید؟
سفر به استانبول بدون دیدن حمام های ترکی کامل نخواهد بود! بخور دادن، حمام کردن و ماساژهای جوان کننده در یکی از حمام های استانبول، یکی از مهمترین و مهیج ترین تجربه هایی است که باید در سفر به ترکیه داشته باشید.حمام کردن به سبک قدیمی لذتی است که قرن هاست از هنجارهای مدرن اجتماعی حذف شده است.
شما می توانید یک برنامه بخور، حمام و ماساژ در استانبول برای خودتان تدارک ببینید. اما شاید قابل توجه ترین جنبه های این تجربه، دیدن معماری زیبا با سنگ های مرمر، ستون های بلند و جزئیات پیچیده و رنگارنگ و هنری آن و همچنین تجربه ای متفاوت از سنت های ترکیه و معماری سنتی این شهر باشد. وقتی با تور استانبول به استانبول رفتید، دیدن این 7 حمام ارزشمند را که در 2 مقاله برای شما عزیزان فراهم شده است را از دست ندهید!همراه آژانس مسافرتی مهرپرواز باشید:

1. حمام کاگالوگلو (Cagaloglu)
حمام کاگالوگلو در استانبول بدون شک خاص ترین و تاثیر گذارترین حمام شهر است که گزینه مورد علاقه محلی های ترکیه است هر ساله هزاران بازدید کننده را به خود جذب می کند.قوس های زیبا و گنبدهای منحنی در اتاق بخار این حمام زیبا یکی از زیباترین مدل های طراحی چندین قرن را نشان می دهد. هزاران کاشی زیبا در این حمام خودنمایی می کند. حمام کاگالوگلو در سال 1741 به دستور سلطان محمود اول ساخته شده است و فقط به مردان خدمات می داده است. امروزه حمام ها و خدمات گسترده ای برای هم مردان و هم زنان در محل های جداگانه مهیا شده است . خدمات این حمام مثل شست و شو، اسکراب و ماساژها با توجه به زمان کوتاهشان گران هستند.

بهترین حمام های ترکی استانبول را بشناسید

2.حمام سمبرلیتاس (Cemberlitas)
در اواخر سال 1600 معمار مشهور سینان حمام سمبرلیتاس را طراحی کرد وساخت آنرا شروع کرد. این حمام برای قرن ها بهترین تجربه حمام کردن را به شهروندان استانبول اهدا می کرد. به عنوان یکی از قدیمی ترین حمام های ترکی در استانبول، این حمام قابل احترام است و برای ریلکس کردن، بخار و حمام بسیار محبوب است. این حمام در اواخر عمر سینان ساخته شد و زیبایی طراحی آن که در سادگی بی نظیر است، نشانگر تجربه بسیار بالای این معمار در طول زندگیش است. این حمام خیلی تزئینات ندارد اما بسیار ارزشمند است و مطالعات زیادی روی این حمام در زمینه های مختلف انجام شده است و نشان داده است که این حمام یک گنبد مرکزی دارد که به وسیله آن، وقتی اشعه های خورشید به آن تابانده می شود داخل حمام را روشن می کند یک سنگ بزرگ به نام گوبکتاسی را داغ می کند که بازدیدکنندگان می توانند روی آن دراز بکشند و از گرمای آن لذت ببرند.

بهترین حمام های ترکی استانبول را بشناسید

3. حمام گالاتاسارای (Galatasaray)
افسانه ای در مورد حمام گالاتاسارای وجود دارد که خیلی جالب است و  به این صورت عنوان شده که: سلطان بایزید دوم در جنگل های متراکم قدم می زد که به مردی به نام پدر رزها (گل بابا) بر می خورد. او یک شاعر مشهور و درویش مسلمان بود که از سلطان می خواهد که یک مسجد و ساختمان های اطراف آن مثل حمام  بسازد و حمام یک گنبد بزرگ داشته باشد. بایزید یک رز زرد و قرمز از گل بابا می گیرد و آرزوهای گل بابا را قبول می کند و در سال 1481 گالاتاسارای را با یک حمام زیبا می سازد. این حمام اتاق های بخار بسیار داغی دارد که ترک ها عاشق آن هستند.

بهترین حمام های ترکی استانبول را بشناسید

مقالات پربازدید